Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ochrana osobných údajov


07. 12. 2017 08.17 hod.

Na webe univerzity sa v sekcii Ochrana osobných údajov (http://uniba.sk/o-univerzite/uradna-vyveska/ochrana-osobnych-udajov/) po prihlásení (login a heslo ako do AiS) môžete oboznámiť s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov, s vašimi právami a so zoznamom sprostredkovateľov, podľa fakúlt, prostredníctvom ktorých univerzita spracúva vaše osobné údaje.