Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oznamy

Oznámenie o používaní nekomentovaných právnych predpisov na...09. 07. 2018

Dokument v Pdf - o používaní nekomentovaných právnych predpisov na štátnych skúškach 

Úradné hodiny počas leta 2018 (Júl - August) 29. 06. 2018

Úradné hodiny počas leta 2018 (Júl - August)   PONDELOK - 9:00 do 11:00 STREDA - 9:00 do 11:00 ŠTVRTOK - 9:00 do 11:00

Oznam o udelení dekanského voľna17. 04. 2018

Vážení študenti Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc. JUDr. Eduard Burda...

Ochrana osobných údajov07. 12. 2017

Na webe univerzity sa v sekcii Ochrana osobných údajov (http://uniba.sk/o-univerzite/uradna-vyveska/ochrana-osobnych-udajov/) po prihlásení (login a heslo ako...

Opatrenie dekana č. 1/201721. 04. 2017

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  č. 1/2017 týkajúce sa skúškového obdobia v letnom semestri akademického roka...

Odovzdávanie záverečných prác13. 03. 2017

Záverečnú prácu je potrebné odovzdať na príslušnú katedru prostredníctvom podateľne a prostredníctvom systému AIS nasledovne: Bakalársku prácu najneskôr...

Postup pri rozvrhovej kolízii v akademickom roku 2016/2017 19. 09. 2016

1.      Ak prebieha výučba dvoch a viacerých študijných predmetov podľa záväznej verzie rozvrhu hodín, ktoré má študent zapísané...

Elektronická verzia príručky Nováčik na PraF UK 201606. 09. 2016

Elektronickú verziu príručky pre prvákov nájdete TU.

ASPI pre študentov (aktualizované)26. 08. 2016

Prístup k právnemu informačnému systému ASPI cez internetový portál www.noveaspi.sk

Výpis výsledkov zo štúdia06. 07. 2016

Výpis výsledkov zo štúdia vyhotovuje študijné oddeneie na základe písomnej žiadosti študenta. K žiadosti je potrebné priložiť aj doklad o uhradení poplatku v...

Správy od 1 do 10 z 15
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-15 Ďalšie > Posledné >>