Oznamy

Ochrana osobných údajov07. 12. 2017

Na webe univerzity sa v sekcii Ochrana osobných údajov (http://uniba.sk/o-univerzite/uradna-vyveska/ochrana-osobnych-udajov/) po prihlásení (login a heslo ako...

Opatrenie dekana č. 1/201721. 04. 2017

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  č. 1/2017 týkajúce sa skúškového obdobia v letnom semestri akademického roka...

Odovzdávanie záverečných prác13. 03. 2017

Záverečnú prácu je potrebné odovzdať na príslušnú katedru prostredníctvom podateľne a prostredníctvom systému AIS nasledovne: Bakalársku prácu najneskôr...

Postup pri rozvrhovej kolízii v akademickom roku 2016/2017 19. 09. 2016

1.      Ak prebieha výučba dvoch a viacerých študijných predmetov podľa záväznej verzie rozvrhu hodín, ktoré má študent zapísané...

Elektronická verzia príručky Nováčik na PraF UK 201606. 09. 2016

Elektronickú verziu príručky pre prvákov nájdete TU.

ASPI pre študentov (aktualizované)26. 08. 2016

Prístup k právnemu informačnému systému ASPI cez internetový portál www.noveaspi.sk

Výpis výsledkov zo štúdia06. 07. 2016

Výpis výsledkov zo štúdia vyhotovuje študijné oddeneie na základe písomnej žiadosti študenta. K žiadosti je potrebné priložiť aj doklad o uhradení poplatku v...

Používanie fakultného e-mailového konta21. 03. 2016

Podľa čl. 4 ods. 2 písm. k) študijného poriadku fakulty je študent povinný využívať na elektronickú komunikáciu s pedagógmi a zamestnancami fakulty fakultné...

Evidencia hodnotení v AIS/indexoch26. 01. 2016

Upozorňujeme študentov, že hodnotenia predmetov musia byť zaevidované rovnako v systéme AIS ako i v indexoch. Podľa  ustanovenia čl. 20...

Opatrenie dekana č. 5/201506. 11. 2015

upravujúce postup pri riešení neúčasti študentov dennej formy štúdia na seminároch (cvičeniach) a praktických cvičeniach v zimnom semestri akademického roka...

Správy od 1 do 10 z 12
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-12 Ďalšie > Posledné >>