Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oznamy

OZNAM ŠTUDIJNÉ ODDELENIE ZATVORENÉ 30.8.-31.8.202129. 08. 2021

Vážení študenti/ Vážené študentky, študijné oddelenie je z technických dôvodov z čase 30. - 31.8.2021 zatvorené.

Oznámenie o používaní nekomentovaných právnych predpisov na...09. 07. 2018

Dokument v Pdf - o používaní nekomentovaných právnych predpisov na štátnych skúškach 

Ochrana osobných údajov07. 12. 2017

Na webe univerzity sa v sekcii Ochrana osobných údajov (http://uniba.sk/o-univerzite/uradna-vyveska/ochrana-osobnych-udajov/) po prihlásení (login a heslo ako...

Odovzdávanie záverečných prác13. 03. 2017

Záverečnú prácu je potrebné odovzdať na príslušnú katedru prostredníctvom podateľne a prostredníctvom systému AIS nasledovne: Bakalársku prácu najneskôr...

Postup pri rozvrhovej kolízii v akademickom roku 2016/2017 19. 09. 2016

1.      Ak prebieha výučba dvoch a viacerých študijných predmetov podľa záväznej verzie rozvrhu hodín, ktoré má študent zapísané...

Elektronická verzia príručky Nováčik na PraF UK 201606. 09. 2016

Elektronickú verziu príručky pre prvákov nájdete TU.

ASPI pre študentov (aktualizované)26. 08. 2016

Prístup k právnemu informačnému systému ASPI cez internetový portál www.noveaspi.sk

Výpis výsledkov zo štúdia06. 07. 2016

Výpis výsledkov zo štúdia vyhotovuje študijné oddeneie na základe písomnej žiadosti študenta. K žiadosti je potrebné priložiť aj doklad o uhradení poplatku v...

Používanie fakultného e-mailového konta21. 03. 2016

Podľa čl. 4 ods. 2 písm. k) študijného poriadku fakulty je študent povinný využívať na elektronickú komunikáciu s pedagógmi a zamestnancami fakulty fakultné...

Evidencia hodnotení v AIS/indexoch26. 01. 2016

Upozorňujeme študentov, že hodnotenia predmetov musia byť zaevidované rovnako v systéme AIS ako i v indexoch. Podľa  ustanovenia čl. 20...

Správy od 1 do 10 z 13
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-13 Ďalšie > Posledné >>