Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oznamy

OZNÁMENIE O VYBAVOVANÍ ŽIADOSTÍ OD 28.11.-02.11.202023. 10. 2020

Vážené študentky/Vážení študenti, počnúc stredou 28.10.2020 predbežne do 2.11.2020, všetky žiadosti budú vybavované prostredníctvom mailu.

Odovzdávanie diplomov absolventom bakalárskeho a...05. 10. 2020

Vážení absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia,dovoľujem si Vám oznámiť, že v dňoch 13.10.2020  a 15.10.2020 sa uskutoční odovzdávanie diplomov...

Rozhodnutie dekana Právnickej fakulty v zmysle kritérií...13. 05. 2019

Rozhodnutie dekana Právnickej fakulty v zmysle kritérií prijímacieho konania na Univerzitu Komenského v Bratislave Právnickú fakultu pre akademický rok...

Oznámenie o používaní nekomentovaných právnych predpisov na...09. 07. 2018

Dokument v Pdf - o používaní nekomentovaných právnych predpisov na štátnych skúškach 

Ochrana osobných údajov07. 12. 2017

Na webe univerzity sa v sekcii Ochrana osobných údajov (http://uniba.sk/o-univerzite/uradna-vyveska/ochrana-osobnych-udajov/) po prihlásení (login a heslo ako...

Odovzdávanie záverečných prác13. 03. 2017

Záverečnú prácu je potrebné odovzdať na príslušnú katedru prostredníctvom podateľne a prostredníctvom systému AIS nasledovne: Bakalársku prácu najneskôr...

Postup pri rozvrhovej kolízii v akademickom roku 2016/2017 19. 09. 2016

1.      Ak prebieha výučba dvoch a viacerých študijných predmetov podľa záväznej verzie rozvrhu hodín, ktoré má študent zapísané...

Elektronická verzia príručky Nováčik na PraF UK 201606. 09. 2016

Elektronickú verziu príručky pre prvákov nájdete TU.

ASPI pre študentov (aktualizované)26. 08. 2016

Prístup k právnemu informačnému systému ASPI cez internetový portál www.noveaspi.sk

Výpis výsledkov zo štúdia06. 07. 2016

Výpis výsledkov zo štúdia vyhotovuje študijné oddeneie na základe písomnej žiadosti študenta. K žiadosti je potrebné priložiť aj doklad o uhradení poplatku v...

Správy od 1 do 10 z 15
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-15 Ďalšie > Posledné >>