Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oznamy

ZRUŠENIE ODOVZDÁVANIA DIPLOMOV 26.11.202110. 11. 2021

Dňa 26.11.2021 z dôvodu vyhlásenia lockdownu žiaľ nebude prebiehať  odovzdávanie diplomov. Poštou je možné výstupné doklady zasielať len v prípade, ak má...

Oznámenie o používaní nekomentovaných právnych predpisov na...09. 07. 2018

Dokument v Pdf - o používaní nekomentovaných právnych predpisov na štátnych skúškach 

Ochrana osobných údajov07. 12. 2017

Na webe univerzity sa v sekcii Ochrana osobných údajov (http://uniba.sk/o-univerzite/uradna-vyveska/ochrana-osobnych-udajov/) po prihlásení (login a heslo ako...

Používanie fakultného e-mailového konta21. 03. 2016

Podľa čl. 4 ods. 2 písm. k) študijného poriadku fakulty je študent povinný využívať na elektronickú komunikáciu s pedagógmi a zamestnancami fakulty fakultné...

Poučenie študenta o zaobchádzaní s preukazom študenta...01. 10. 2014

Okrem údajov viditeľne uvedených na preukaze študenta vysokej školy (ďalej len „preukaz“) sú v preukaze údaje zapísané aj elektronicky. Jedná sa o nasledovný...