Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška JUDr. Petra Lysinu, PhD.

dňa 16. novembra 2018 (piatok) o 10.00 hod. v Iuridicu (m. č. 324 stará budova)


25. 10. 2018 10.33 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave oznamuje,

že sa dňa 16. novembra 2018 (piatok) o 10.00 hod. v IURIDICU (m. č. 324, stará budova) na  Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6,

uskutoční verejná obhajoba habilitačnej práce na tému

„Medzinárodná zmluva ako nástroj vonkajšej činnosti Európskej únie

a verejná habilitačná prednáška

 JUDr. Petra Lysinu, PhD.,

pedagóga z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, na tému,

Mechanizmy kontroly právneho štátu v práve Európskej únie“,

v odbore 3.4.8. medzinárodné právo.