Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Ing. Bernarda Pekára, PhD.

16. apríla 2019 (utorok) o 12.00 hod. v Amfiteátri (stará budova, 2. poschodie)


26. 03. 2019 14.25 hod.

 

Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty oznamuje, že sa

dňa 16. apríla 2019 (utorok) o 12.00 hod.

na verejnom zasadnutí Vedeckej rady 
Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,

na  Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte,
Šafárikovo nám. č. 6, v AMFITEÁTRI (stará budova, 2. poschodie)

uskutoční vo veci vymenúvacieho konania za profesora,

verejná inauguračná prednáška
doc. JUDr. Ing. Bernarda Pekára, PhD.,

 z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
Katedry správneho a enviromentálneho práva, 

na tému „Správne trestanie v procese kodifikácie

v odbore 3.4.4. správne právo.