Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Sergeja Romžu, PhD.

16. apríla 2019 (utorok) o 14.30 hod. v Amfiteátri (stará budova, 2. poschodie)


26. 03. 2019 14.44 hod.

 

Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty oznamuje, že sa

dňa 16. apríla 2019 (utorok) o 14.30 hod.

na verejnom zasadnutí Vedeckej rady 
Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,

na  Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte,
Šafárikovo nám. č. 6, v AMFITEÁTRI (stará budova, 2. poschodie)

uskutoční vo veci vymenúvacieho konania za profesora,

verejná inauguračná prednáška
doc. JUDr. Sergeja Romžu, PhD.,

 z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
Katedry trestného práva, 

na tému „Procesná koncentrácia v trestnom konaní

v odbore 3.4.7. trestné právo.