Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Inauguračná prednáška doc. JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, PhD.

dňa 24. januára 2019 (štvrtok) o 14.00 hod v Amfiteátri


26. 11. 2018 13.59 hod.

  

Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty oznamuje, že sa

dňa 24. januára 2019 (štvrtok) o 14.00 hod.

na verejnom zasadnutí Vedeckej rady 
Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,

na  Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte,
Šafárikovo nám. č. 6, v AMFITEÁTRI (stará budova, 2. poschodie)

uskutoční vo veci vymenúvacieho konania za profesora,

verejná inauguračná prednáška
doc. JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, PhD.,

 z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
Katedry medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, 

na tému „Uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí v reflexii nového testu dodržiavania právneho štátu

v odbore 3.4.8. medzinárodné právo.