Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prehĺbenie úrovne francúzskeho jazyka v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Uvedomujúc si potrebu rozvoja všeobecného a odborného francúzskeho jazyka a modernizácie právnického vzdelávania na Slovensku podpísali predstavitelia Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Francúzskeho inštitútu na Slovensku v stredu 28. júna 2023 memorandum o vzájomnej spolupráci.


03. 07. 2023 09.06 hod.

 

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) vníma povinnosť vysokých škôl vytvárať kreatívne, dynamické a podnetné študijné prostredie a aj z tohto dôvodu sa na pôde PraF UK uzatvorila spolupráca s Francúzskym inštitútom na Slovensku formou memoranda o vzájomnej spolupráci. Pod významný dokument sa podpísali dekan PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. a riaditeľ Francúzskeho inštitútu Jean-Marc Cassam Chenaï

Tlačová správa