Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Tlačové správy

===Tlačové správy===

Prvý ročník Letnej školy environmentálneho a klimatického...21. 09. 2023

V DŇOCH OD 14. 09. 2023 DO 17. 09. 2023 SA USKUTOČNIL PRVÝ ROČNÍK LETNEJ ŠKOLY ENVIRONMENTÁLNEHO A KLIMATICKÉHO PRÁVA, NA KTOREJ SA ZÚČASTNILO 30 ŠTUDENTOV...

Úspešný deviaty ročník konferencie „Bratislavské právnické...12. 09. 2023

V dňoch 11. – 12. septembra 2023 sa v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty konala významná medzinárodná vedecká konferencia...

Vzdelávanie v oblasti bezpečnosti ako priorita spolupráce...03. 07. 2023

Zhoršujúca sa bezpečnostná situácia ovplyvnená vonkajšími, ale aj vnútornými faktormi vyústila do spolupráce medzi Slovenskou informačnou službou (SIS),...

Prehĺbenie úrovne francúzskeho jazyka v spolupráci s...03. 07. 2023

Uvedomujúc si potrebu rozvoja všeobecného a odborného francúzskeho jazyka a modernizácie právnického vzdelávania na Slovensku podpísali predstavitelia...

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky otvára dvere...30. 06. 2023

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) podpísala v stredu 28. júna 2023 memorandum o vzájomnej spolupráci s Najvyšším správnym súdom...

Konferencia ŠVOČ v rámci XIV. ročníka ŠVOČ23. 06. 2023

Dňa 23. júna 2023 sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského uskutočnila Konferencia ŠVOČ v rámci XIV. ročníka ŠVOČ. Na konferencii študenti fakulty...

Terminológia nového Občianskeho zákonníka : historické...20. 06. 2023

Dňa 19. júna 2023 sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského organizovala medzinárodná vedecká konferencia s názvom Terminológia nového Občianskeho...

International Criminal Court Moot Court Competition14. 06. 2023

Študenti Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa zúčastnili prestížnej súťaže International Criminal Court Moot Court Competition v...

MÍĽNIKY PRÁVA V STREDOEURÓPSKOM PRIESTORE 202319. 05. 2023

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave zorganizovala 17. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov...

Stanovisko Právnickej fakulty UK v Bratislave 12. 05. 2023

Stanovisko Právnickej fakulty UK v Bratislave zaslané Ústavnému súdu SR ku konaniu o súlade ustanovení § 363 až § 367 Trestného poriadku s Ústavou SR.

Správy od 1 do 10 z 64