Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Tlačové správy

===Tlačové správy===

Mladí vedci prispievajú k rozvoju právnej vedy na...22. 03. 2024

Bratislava 22. marca 2024

Uznesenia Akademického senátu Univerzity Komenského v...17. 01. 2024

Dňa 17. januára 2024, zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Tretí ročník konferencie o pozemkovom práve v spolupráci s...14. 12. 2023

V piatok 8. decembra 2023 sa na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave konal III. ročník konferencie o pozemkovom práve, a to za vzájomnej...

Prvý ročník medzinárodnej Konzervatívnej právnickej...16. 11. 2023

Otázka civilných zväzkov osôb rovnakého pohlavia rezonuje ako v našej spoločnosti, tak i v zahraničí. Otvoriť diskusiu na túto tému sa podujal Inštitút...

Výzvy a vízie právnického vzdelávania09. 10. 2023

Pri príležitosti medzinárodného dňa učiteľstva sa na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v piatok 6. októbra 2023 konala konferencia „Výzvy a...

Prvý ročník Letnej školy environmentálneho a klimatického...21. 09. 2023

V DŇOCH OD 14. 09. 2023 DO 17. 09. 2023 SA USKUTOČNIL PRVÝ ROČNÍK LETNEJ ŠKOLY ENVIRONMENTÁLNEHO A KLIMATICKÉHO PRÁVA, NA KTOREJ SA ZÚČASTNILO 30 ŠTUDENTOV...

Úspešný deviaty ročník konferencie „Bratislavské právnické...12. 09. 2023

V dňoch 11. – 12. septembra 2023 sa v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty konala významná medzinárodná vedecká konferencia...

Vzdelávanie v oblasti bezpečnosti ako priorita spolupráce...03. 07. 2023

Zhoršujúca sa bezpečnostná situácia ovplyvnená vonkajšími, ale aj vnútornými faktormi vyústila do spolupráce medzi Slovenskou informačnou službou (SIS),...

Prehĺbenie úrovne francúzskeho jazyka v spolupráci s...03. 07. 2023

Uvedomujúc si potrebu rozvoja všeobecného a odborného francúzskeho jazyka a modernizácie právnického vzdelávania na Slovensku podpísali predstavitelia...

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky otvára dvere...30. 06. 2023

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) podpísala v stredu 28. júna 2023 memorandum o vzájomnej spolupráci s Najvyšším správnym súdom...

Správy od 1 do 10 z 69