Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Tlačové správy

===Tlačové správy===

Záverečná pozemková konferencia o pozemkovom práve02. 07. 2024

Dňa 28. júna 2024, Právnická fakulta Univerzity Komenského

Vzdelávanie v oblasti bezpečnosti ako priorita spolupráce...25. 06. 2024

Dňa 24. júna 2024, Právnická fakulta UK v Bratislave

HISTORICKÝ ÚSPECH V SIMULOVANOM SÚDNOM SPORE03. 06. 2024

Dňa 1. mája 2024, Haag

Aktuálna téma o trendoch regulácie inovácií v investovaní...22. 04. 2024

Dňa 15. apríla 2024 v Bratislave

Mladí vedci prispievajú k rozvoju právnej vedy na...22. 03. 2024

Bratislava 22. marca 2024

Uznesenia Akademického senátu Univerzity Komenského v...17. 01. 2024

Dňa 17. januára 2024, zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Tretí ročník konferencie o pozemkovom práve v spolupráci s...14. 12. 2023

V piatok 8. decembra 2023 sa na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave konal III. ročník konferencie o pozemkovom práve, a to za vzájomnej...

Prvý ročník medzinárodnej Konzervatívnej právnickej...16. 11. 2023

Otázka civilných zväzkov osôb rovnakého pohlavia rezonuje ako v našej spoločnosti, tak i v zahraničí. Otvoriť diskusiu na túto tému sa podujal Inštitút...

Výzvy a vízie právnického vzdelávania09. 10. 2023

Pri príležitosti medzinárodného dňa učiteľstva sa na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v piatok 6. októbra 2023 konala konferencia „Výzvy a...

Správy od 1 do 10 z 74