Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Na konferencii Octopus 2023 nechýbala zástupkyňa PraF UK

Bukurešť, dňa 13 - 15. decembra 2023.


18. 12. 2023 14.45 hod.

V dňoch 13. – 15. decembra 2023 sa konala konferencia Octopus 2023 organizovaná Radou Európy v impozantných priestoroch Paláca parlamentu v Bukurešti, ktorej sa zúčastnila aj odborná asistentka Ústavu práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva Petra Dražová.

Ide o jednu z najväčších platforiem vo svetovom meradle, v rámci ktorej sa každoročne stretávajú odborníci z oblasti kybernetickej kriminality z viac ako sto krajín pôsobiaci v popredných medzinárodných organizáciách, vo verejnom, ale aj súkromnom sektore, mimovládnych inštitúciách, ako aj v oblasti vedy a výskumu.

Tento rok bola konferencia zameraná najmä na otázky zabezpečovania a výmeny elektronických dôkazov, ako aj na budovanie kapacít v súvislosti s bojom proti trestnej činnosti páchanej prostredníctvom informačných systémov.

Výmena poznatkov z národných legislatív, aplikačných problémov, ako aj najnovších výziev v tejto oblasti sa uskutočňovala celkovo v rámci dvoch plenárnych zasadnutí, štrnástich workshopov, troch okrúhlych stolov k projektom, ako aj série podnetných rokovaní či neformálnych diskusií v anglickom, francúzskom a španielskom jazyku.

Link na konferenciu TU.