Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Simulované rozhodcovské konanie 201823. 02. 2018

súťaž pre študentov práva - uzávierka písomných podaní 16. marca 2018

International Academic Conference Bratislava Legal Forum...12. 02. 2018

22 and 23 February 2018 under the auspices of the President of the Constitutional Court of the Slovak Republic JUDr. Ivetta Macejková, PhD., LL.M.

Memorandum o spolupráci medzi Univerzitou Komenského v...11. 01. 2018

Slávnostne podpísané dňa 11. januára 2018

Účasť zástupcov našej fakulty na celosvetovej medzinárodnej...09. 01. 2018

V dňoch 5. až 13. decembra 2017 sa uskutočnila medzinárodná celosvetová konferencia “Breaking Down Walls: The Transformative Power of Justice Education”.

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD.21. 12. 2017

dňa 25. januára 2018 (štvrtok) o 10.00 hod. v Amfiteátri

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Tomáša Strémyho, PhD.15. 12. 2017

dňa 25. januára 2018 (štvrtok) o 13.00 hod. v Amfiteátri

Habilitačná prednáška JUDr. Mariána Gibu, PhD.15. 12. 2017

dňa 19. januára 2018 (piatok) o 11.00 hod. v IURIDICU

Medzinárodná vedecká konferencia: Právna ochrana veriteľov01. 12. 2017

dňa 8. decembra 2017 (piatok) v miestnosti Súdna sieň

Podujatie Ľudské práva a demokracia v Európe29. 11. 2017

Dňa 28. novembra 2017 v posluchárni Auditorium maximum

Študentská právna poradňa28. 11. 2017

Študentská práva poradňa úspešne prebieha aj v tomto akademickom roku!