Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

ENERGETIKA PRE PRÁVNIKOV17. 09. 2019

Nový klinický predmet

Letná škola európskeho práva10. 09. 2019

V termíne 17. - 31. augusta 2019 organizovala Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Mateja Bela...

Právna klinika pre start-upy10. 09. 2019

Prihlasovanie na zimný semester spustené!

Letná škola so zameraním na Európske právo, porovnávacie...23. 07. 2019

V termíne 15. - 28. júla 2019 organizuje Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave letnú školu pre študentov zo Southwest University of Political...

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O PRAKTICKOM PRÁVNOM VZDELÁVANÍ JE...10. 07. 2019

ENCLE&IJCLE 2019, 3. - 5. júl 2019

Memorandum o vzájomnej spolupráci so Southwest University...26. 06. 2019

Právnická fakulta a Southwest University of Political Science & Law, Faculty of Administration Law, Čína podpísali dňa 27/05/2019 Memorandum o vzájomnej...

KATALÓG STÁŽÍ NA AKADEMICKÝ ROK 2019/202020. 06. 2019

Ústav klinického právneho vzdelávania aj v budúcom akademickom roku prináša študentom možnosť prihlásiť na na stáž.

Stanovisko Akademického senátu PraF UK19. 06. 2019

Stanovisko Akademického senátu PraF UK k novele zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách zo dňa 13. mája 2019

Konferencia "Sekundárne politiky a skúsenosti iných krajín...31. 05. 2019

Dňa 14. júna 2019 od 8:30 hod. v Súdnej sieni (učebňa č. 7)