Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Prehĺbenie úrovne francúzskeho jazyka v spolupráci s...03. 07. 2023

Uvedomujúc si potrebu rozvoja všeobecného a odborného francúzskeho jazyka a modernizácie právnického vzdelávania na Slovensku podpísali predstavitelia...

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky otvára dvere...30. 06. 2023

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) podpísala v stredu 28. júna 2023 memorandum o vzájomnej spolupráci s Najvyšším správnym súdom...

Najvyšší správny súd SR otvára dvere našim študentom 30. 06. 2023

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave podpísala v stredu 28. júna 2023 memorandum o vzájomnej spolupráci s Najvyšším správnym súdom Slovenskej...

DEKAN SA ZÚČASTNIL ODOVZDÁVANIA CIEN ANKETY SLOVENKA ROKA26. 06. 2023

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave odovzdával dňa 23. júna 2023 ocenenie Slovenka roka 2023 v kategórii Veda a výskum.

Konferencia ŠVOČ v rámci XIV. ročníka ŠVOČ23. 06. 2023

Dňa 23. júna 2023 sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského uskutočnila Konferencia ŠVOČ v rámci XIV. ročníka ŠVOČ. Na konferencii študenti fakulty...

Konferencia ŠVOČ v rámci XIV. ročníka ŠVOČ23. 06. 2023

Dňa 23. júna 2023 sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského uskutočnila Konferencia ŠVOČ v rámci XIV. ročníka ŠVOČ. Na konferencii študenti fakulty...

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ23. 06. 2023

Pozývame Vás na Konferenciu ŠVOČ v rámci XIV. ročníka ŠVOČ, na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. Na konferencii študenti fakulty...

Vedecká rada UK schválila návrhy na vymenovanie docentov z...21. 06. 2023

Dňa 5. júna, zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave

Terminológia nového Občianskeho zákonníka : historické...20. 06. 2023

Dňa 19. júna 2023 sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského organizovala medzinárodná vedecká konferencia s názvom Terminológia nového Občianskeho...

Terminológia nového Občianskeho zákonníka : historické...19. 06. 2023

Dňa 19. júna 2023 sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského organizovala medzinárodná vedecká konferencia s názvom Terminológia nového Občianskeho...