Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Tlačové správy

===Tlačové správy===

TTIP – Dohoda medzi EÚ a USA o transatlantickom obchodnom a...28. 04. 2015

Dňa 27. apríla 2015 sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila panelová diskusia, ktorá bola organizovaná na aktuálnu...

Prínos a perspektívy slovenskej diplomacie v rámci...22. 04. 2015

Dňa 21. apríla 2015 sa na akademickej pôde uskutočnila ďalšia zaujímavá diskusia, tentokrát z oblasti slovenskej diplomacie, s podpredsedom vlády SR a...

Ukrajinská kríza a budúcnosť transatlantickej bezpečnosti16. 04. 2015

Dňa 15. apríla 2015 sa na akademickej pôde uskutočnila ďalšia z radu panelových diskusií, tentokrát na veľmi aktuálnu tému „Ukrajinská kríza a budúcnosť...

Energetická bezpečnosť a budovanie energetickej únie27. 03. 2015

Dňa 26. marca 2015 sa na akademickej pôde uskutočnila zaujímavá panelová diskusia na tému „Energetická bezpečnosť a budovanie energetickej únie“, ktorá bola...

Modelové zasadnutie OSN na Slovensku – SlovakMUN 201524. 03. 2015

Univerzita Komenského v Bratislave a Národná rada Slovenskej republiky sa v novembri 2015 stanú miestom rokovania prvého univerzitného modelového zasadnutia...

Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 201522. 03. 2015

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave organizovala dňa 19.-21. marca 2015 v poradí už 9. ročník medzinárodnej konferencie doktorandov...

Moderné pracovné otroctvo – dôsledok migrácie?09. 03. 2015

Otváranie hraníc, zbližovanie ekonomík, miznúce mantinely na pracovnom trhu, nedostatok finančných prostriedkov, ale aj vidina zážitkov a zdokonalenia sa v...

ELSA Day – Ochrana osobných údajov26. 11. 2014

Čoraz častejšie využívanie on-line prostredia, zverejňovanie osobných údajov na sociálnych sieťach, strata súkromia, zjednodušený prístup k citlivým...

Konferencia Biomedicína a právo18. 11. 2014

Právne výzvy v rámci Univerzitného vedeckého parku Univerzity Komenského reflektujúce biomedicínsky pokrok v legislatívnom rámci Slovenskej republiky...

Makroekonomické aspekty dlhovej krízy – pripravenosť krajín...18. 09. 2014

Pripravenosť slovenskej a globálnej ekonomiky čeliť novým výzvam a dlhovej kríze v súvislosti s budúcim vývojom Európskej únie riešili odborníci...