Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Tlačové správy

===Tlačové správy===

Dohoda o vzájomnej spolupráci 03. 04. 2022

Dňa 28.3.2022 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len ,,Praf UK) stretli hlavy inštitúcií, a dekan PraF UK, doc. JUDr....

Navždy nás opustil náš kolega Eduard Kukan10. 02. 2022

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás navždy opustil náš kolega Eduard Kukan, vzor pre mladších kolegov, ktorých nielen odborne viedol, smeroval, ale aj...

Vyjadrenie dekana Právnickej fakulty UK 09. 02. 2022

Vyjadrenie dekana Právnickej fakulty UK Eduarda Burdu k zavádzajúcemu článku Ivana Mikloša

Anglické študijné programy na Univerzite Komenského v...09. 02. 2022

Anglické študijné programy na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte

Dohoda o vzájomnej spolupráci s Úradom pre správu...03. 02. 2022

Dňa 2. februára 2022 Právnická fakulta UK a Úrad pre správu zaisteného majetku podpísali Dohodu o vzájomnej spoluprác

Dohoda o vzájomnej spolupráci s Úradom jadrového dozoru 03. 02. 2022

Dňa 31. januára 2022 Právnická fakulta UK, Prírodovedecká fakulta UK a Úrad jadrového dozoru podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci

100. výročie začatia ústavného súdnictva na našom území24. 11. 2021

Dňa 10.novembra 2021 si Právnická fakulta UK v Bratislave a Spolok právnikov a priateľov práva pripomenuli 100. výročie začatia ústavného súdnictva na našom...

Vyjadrenie k zavádzajúcim informáciám o uplatnení študentov...08. 11. 2021

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta touto tlačovou správou reaguje na nepravdivé a zavádzajúce informácie, ktoré zazneli v Hlavných správach...

Projekt zameraný na novú právnu úpravu správneho trestania03. 11. 2021

Vedecko-pedagogickí pracovníci PraF UK navrhnú novú právnu úpravu správneho trestania

PraF UK, FIIT STU a SjF budú spolu riešiť regulačné výzvy...05. 08. 2021

Tlačová správa zo dňa 5. augusta 2021