Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Verejný sektor - dohody o spolupráci

Dohoda o vzájomnej spolupráci so Slovenskou obchodnou...20. 07. 2022

Dňa 8. júla 2022 Právnická fakulta UK a Slovenská obchodná inšpekcia podpísali dohodu o spolupráci

Dohoda o vzájomnej spolupráci s Úradom na ochranu...30. 06. 2022

Dňa 29. júna 2022 Právnická fakulta a Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci

Dohoda o spolupráci s Centrom pre medzinárodnoprávnu...15. 06. 2022

Dňa 14. júna 2022 Právnická fakulta UK a Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci

Dohoda o vzájomnej spolupráci s Inšpektorátom práce...03. 06. 2022

Dňa 2. júna Právnická fakulta UK a Inšpektorát práce Bratislava podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci

Dohoda o vzájomnej spolupráci 03. 04. 2022

Dňa 28.3.2022 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len ,,Praf UK) stretli hlavy inštitúcií, a dekan PraF UK, doc. JUDr....

Dohoda o vzájomnej spolupráci s Úradom pre správu...03. 02. 2022

Dňa 2. februára 2022 Právnická fakulta UK a Úrad pre správu zaisteného majetku podpísali Dohodu o vzájomnej spoluprác

Dohoda o vzájomnej spolupráci s Úradom jadrového dozoru 03. 02. 2022

Dňa 31. januára 2022 Právnická fakulta UK, Prírodovedecká fakulta UK a Úrad jadrového dozoru podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci

Memorandum o porozumení so Zastúpením Európskej komisie na...20. 12. 2021

Dňa 20. decembra 2021 Právnická fakulta UK a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku podpísali Memorandum o porozumení

Dohoda o vzájomnej spolupráci so Slovenskou inšpekciou...13. 12. 2021

Dňa 13. decembra 2021 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Prírodovedecká fakulta UK a Slovenská inšpekcia životného prostredia podpísali...

Memorandum o porozumení a spolupráci s Ministerstvom...08. 12. 2021

Právnická fakulta UK, Ministerstvo financií SR a Finančné riaditeľstvo SR podpísali Memorandum o porozumení a spolupráci

Správy od 1 do 10 z 36
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-20 21-30 31-36 Ďalšie > Posledné >>