Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Spolupráca s praxou

Verejný sektor - dohody o spolupráci

Dohoda o vzájomnej spolupráci so Slovenskou obchodnou...20. 07. 2022

Dňa 8. júla 2022 Právnická fakulta UK a Slovenská obchodná inšpekcia podpísali dohodu o spolupráci

Dohoda o vzájomnej spolupráci s Úradom na ochranu...30. 06. 2022

Dňa 29. júna 2022 Právnická fakulta a Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci

Dohoda o spolupráci s Centrom pre medzinárodnoprávnu...15. 06. 2022

Dňa 14. júna 2022 Právnická fakulta UK a Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci

Súkromný sektor - dohody o spolupráci

Právnická fakulta UK a Rada slovenských exportérov...12. 05. 2022

Dňa 5. mája 2022 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len ,,Praf UK) stretol dekan PraF UK, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.,...

Dohoda o vzájomnej spolupráci s Law & Tech s.r.o.24. 02. 2022

Dňa 3. februára 2022 Právnická fakulta UK a Law & Techu s.r.o. podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci

Dohoda o vzájomnej spolupráci so Slovnaftom a.s.11. 12. 2021

Dňa 11. decembra 2021 Právnická fakulta UK a Slovnaft a.s. podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci