Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Spolupráca s praxou

Verejný sektor - dohody o spolupráci

Dohoda o vzájomnej spolupráci 03. 04. 2022

Dňa 28.3.2022 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len ,,Praf UK) stretli hlavy inštitúcií, a dekan PraF UK, doc. JUDr....

Dohoda o vzájomnej spolupráci s Úradom pre správu...03. 02. 2022

Dňa 2. februára 2022 Právnická fakulta UK a Úrad pre správu zaisteného majetku podpísali Dohodu o vzájomnej spoluprác

Dohoda o vzájomnej spolupráci s Úradom jadrového dozoru 03. 02. 2022

Dňa 31. januára 2022 Právnická fakulta UK, Prírodovedecká fakulta UK a Úrad jadrového dozoru podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci

Súkromný sektor - dohody o spolupráci

Právnická fakulta UK a Rada slovenských exportérov...12. 05. 2022

Dňa 5. mája 2022 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len ,,Praf UK) stretol dekan PraF UK, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.,...

Dohoda o vzájomnej spolupráci s Law & Tech s.r.o.24. 02. 2022

Dňa 3. februára 2022 Právnická fakulta UK a Law & Techu s.r.o. podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci

Dohoda o vzájomnej spolupráci so Slovnaftom a.s.11. 12. 2021

Dňa 11. decembra 2021 Právnická fakulta UK a Slovnaft a.s. podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci