Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Spolupráca s praxou

Verejný sektor - dohody o spolupráci

Dohoda o spoločnej spolupráci so Slovenskou informačnou...03. 07. 2023

Dňa 29. júna 2023 Právnická fakulta UK v Bratislave, Slovenská informačná služba a Fakulta informatiky a informačných technológií STU podpísali dohodu o...

Dohoda o spoločnej spolupráci s Francúzskym inštitútom na...03. 07. 2023

Dňa 28. júna 2023 Právnická fakulta UK v Bratislave a Francúzsky inštitút podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci.

Dohoda o vzájomnej spolupráci s Najvyšším správnym súdom...30. 06. 2023

Dňa 28. júna 2023 Právnická fakulta UK v Bratislave a Najvyšší správny súd Slovenskej republiky podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci.

Súkromný sektor - dohody o spolupráci

Dohoda o vzájomnej spolupráci s G. Lehnert, s.r.o.14. 12. 2022

Dňa 13. decembra 2022 Právnická fakulta UK a G. Lehnert, s.r.o. podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci

Právnická fakulta UK a Rada slovenských exportérov...12. 05. 2022

Dňa 5. mája 2022 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len ,,Praf UK) stretol dekan PraF UK, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.,...

Dohoda o vzájomnej spolupráci so Slovnaftom a.s.11. 12. 2021

Dňa 11. decembra 2021 Právnická fakulta UK a Slovnaft a.s. podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci