Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Spolupráca s praxou

Verejný sektor - dohody o spolupráci

Dohoda o vzájomnej spolupráci s ministerstvom...15. 03. 2023

Dňa 31. januára 2023 Právnická fakulta UK v Bratislave a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci.

Zmluva o zabezpečení stráže pre študentov Právnickej...15. 03. 2023

Dňa 21. decembra 2022 Právnická fakulta UK v Bratislave a Kancelária Ústavného súdu v Bratislave uzatvorili zmluvu o zabezpečení stáže pre študentov Právnickej...

Dohoda o vzájomnej spolupráci so Slovenskou obchodnou...20. 07. 2022

Dňa 8. júla 2022 Právnická fakulta UK a Slovenská obchodná inšpekcia podpísali dohodu o spolupráci

Súkromný sektor - dohody o spolupráci

Dohoda o vzájomnej spolupráci s G. Lehnert, s.r.o.14. 12. 2022

Dňa 13. decembra 2022 Právnická fakulta UK a G. Lehnert, s.r.o. podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci

Právnická fakulta UK a Rada slovenských exportérov...12. 05. 2022

Dňa 5. mája 2022 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len ,,Praf UK) stretol dekan PraF UK, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.,...

Dohoda o vzájomnej spolupráci so Slovnaftom a.s.11. 12. 2021

Dňa 11. decembra 2021 Právnická fakulta UK a Slovnaft a.s. podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci