Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Spolupráca s praxou

Verejný sektor - dohody o spolupráci

Dohoda o vzájomnej spolupráci s Centrom právnej pomoci04. 06. 2024

Dňa 7. mája 2024 Právnická fakulta UK v Bratislave a Centrum právnej pomoci podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci.

Dohoda o vzájomnej spolupráci s Medzinárodnou asociáciou...03. 06. 2024

Dňa 7. mája 2024 Právnická fakulta UK a Medzinárodná asociácia lekárov a zdravotníkov na Slovensku podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci.

Dohoda o spoločnej spolupráci so Slovenskou informačnou...03. 07. 2023

Dňa 29. júna 2023 Právnická fakulta UK v Bratislave, Slovenská informačná služba a Fakulta informatiky a informačných technológií STU podpísali dohodu o...

Súkromný sektor - dohody o spolupráci

Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi PraF UK a Orchestrom...14. 12. 2023

Dňa 8. decembra 2023 Právnická fakulta UK a Orchester Dominanta podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci

Dohoda o vzájomnej spolupráci s G. Lehnert, s.r.o.14. 12. 2022

Dňa 13. decembra 2022 Právnická fakulta UK a G. Lehnert, s.r.o. podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci

Právnická fakulta UK a Rada slovenských exportérov...12. 05. 2022

Dňa 5. mája 2022 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len ,,Praf UK) stretol dekan PraF UK, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.,...