Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoby dizertačných prác

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Jozefa Pavla26. 06. 2018

dňa 25. júna 2018 (pondelok) o 12:00 hod. v Iuridicu (miestnosť č. 324 SB)