Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoby dizertačných prác

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Kataríny Bavlšíkovej05. 06. 2019

dňa 1. júla 2019 (pondelok) o 11:00 hod. v IURIDICU

Obhajoba dizertačnej práce JUDr. Evy Sihelnikovej05. 06. 2019

dňa 8. augusta 2019 (štvrtok) o 15:00 hod. v IURIDICU

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Jozefa Pavla26. 06. 2018

dňa 25. júna 2018 (pondelok) o 12:00 hod. v Iuridicu (miestnosť č. 324 SB)