Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoby dizertačných prác

Obhajoba dizertačnej práce JUDr. Štefana Haulíka20. 05. 2024

dňa 19.6.2024 (streda) o 14:30 hod.