Obhajoby dizertačných prác

Obhajoba dizertačnej práce JUDr. Petra Matušku29. 01. 2018

dňa 23. marca 2018 (piatok) o 11:00 hod., IURIDICUM (v miestn. č. 324 SB)

Obhajoba dizertačnej práce Felixa Hoffmeyera

dňa 26. marca 2018 (pondelok) o 11.30 hod., v miestn. č. 324 (IURIDICUM)