Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoby habilitačných prác a habilitačné prednášky

Habilitačná prednáška JUDr. Lucie Petríkovej, PhD.05. 05. 2023

dňa 29. mája 2023 (pondelok) o 11.00 hod.

Habilitačná prednáška JUDr. Jany Strémy, PhD.05. 05. 2023

dňa 29. mája 2023 (pondelok) o 09:00 hod.