Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoby habilitačných prác a habilitačné prednášky

Inauguračná prednáška doc. JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana,...26. 11. 2018

dňa 24. januára 2019 (štvrtok) o 14.00 hod v Amfiteátri