Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoby habilitačných prác a habilitačné prednášky

Habilitačná prednáška JUDr. Veroniky Čunderlík Čerbovej,...22. 11. 2022

Dňa 14. decembra 2022 o 10:00 hod.