Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoby habilitačných prác a habilitačné prednášky

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Juraja Vačoka, PhD. 14. 01. 2020

11. februára 2020 (utorok) o 14.00 hod. v Amfiteátri (stará budova, 2. poschodie)