Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoby habilitačných prác a habilitačné prednášky

Inaguračná prednáška doc. JUDr. Lucie Mokrej, Phd13. 09. 2021

Dňa 30. septembra 2021 o 14:00 hod. online prostredníctvom MS Teams