Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoby habilitačných prác a habilitačné prednášky

Habilitačná prednáška JUDr. Hany Kováčikovej, PhD.11. 04. 2021

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 06.05.2021 (štvrtok) o 13.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave,...