Obhajoby habilitačných prác a habilitačné prednášky

žiadne správy.