Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoby habilitačných prác a habilitačné prednášky

Habilitačná prednáška JUDr. Milana Hodása, PhD.13. 08. 2019

Dňa 4. septembra 2019 (streda) o 13.00 hod. v Súdnej sieni prof. JUDr. Karola Planka, DrSc. (prízemie vpravo, stará budova)