Dekanát

Sekretariát dekana a tajomníka fakulty

Bc. Anna Frlavsová

Právnická fakulta UK, Sekretariát dekana a tajomníka fakulty
sekretariát dekana
Telefón
02/592 44 104
02/592 44 103
02/592 44 631
Miestnosť
321 SB

Peter Halan

Právnická fakulta UK, Sekretariát dekana a tajomníka fakulty
vodič osobného automobilu

Referát personálnej práce

JUDr. Peter Pilarčík

Právnická fakulta UK, Referát personálnej práce, vnútornej kontroly a sťažností
referent personálneho útvaru, i. n.
Telefón
59244671 (VOIP 11671)
Miestnosť
313 SB

Študijné oddelenie

PhDr. Mgr. Dagmar Sidorjaková

Právnická fakulta UK, Študijné oddelenie
vedúca študijného oddelenia
Telefón
02/592 44 107
Miestnosť
212 SB
Poznámka
Preferujte prosím mailovú komunikáciu, ďakujem.

Mgr. Helga Kovačičová

Právnická fakulta UK, Študijné oddelenie
zástupkyňa vedúcej študijného oddelenia
Telefón
02/592 44 500
Miestnosť
212A SB

Miroslava Lepešová

Právnická fakulta UK, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/592 44 199
Miestnosť
213 SB

Alžbeta Michalcová

Právnická fakulta UK, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/592 44 189
Miestnosť
212A SB

Silvia Petrašovičová

Právnická fakulta UK, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/592 44 311
Miestnosť
211SB

Oddelenie vedy a doktorandského štúdia

RNDr. Daniela Brillová, PhD.

Právnická fakulta UK, Oddelenie vedy a doktorandského štúdia
vedúca na oddelení vedy a doktorandského štúdia/Head of Department of Science and Ph.D. Study
Telefón
02/592 44 418
Miestnosť
319 SB

JUDr. Ing. Eva Jonatová

Právnická fakulta UK, Oddelenie vedy a doktorandského štúdia
vedeckovýskumný pracovník - oddelenie vedy
Telefón
02/592 44 132
Miestnosť
319 SB

Ing. Renáta Karpátiová

Právnická fakulta UK, Oddelenie vedy a doktorandského štúdia
referent na oddelení vedy a doktorandského štúdia/clerk at Department of Science and Ph.D. Study
Telefón
02/592 44 418
Miestnosť
319 SB

Oddelenie medzinárodných vzťahov a cudzojazyčného štúdia

Ing. Michaela Krescanková, PhD.

Právnická fakulta UK, Oddelenie medzinárodných vzťahov a CŠ
odborný administratívny zamestnanec/specialised administrative clerk
Telefón
02/592 44 143
Miestnosť
310A SB
Poznámka
Úradné hodiny:
Utorok/Štvrtok: 09:00 - 11:00

Mgr. Veronika Tomasović

Právnická fakulta UK, Oddelenie medzinárodných vzťahov a CŠ
odborný administratívny zamestnanec kult
Telefón
02/592 44 143
Miestnosť
310A SB

Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou

Ing. Magdaléna Mydliarová

Právnická fakulta UK, Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou
vedúca oddelenia - OĎV a RK / Head of Department
Telefón
02/592 44 190
Miestnosť
224A SB

Mgr. Michaela Kahounová

Právnická fakulta UK, Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou
referent v administratíve / administrative clerk
Telefón
02/592 44 306
Miestnosť
224 SB

Mgr. Silvia Senková

Právnická fakulta UK, Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou
Referent v administratíve/administrative clerk
Telefón
02/592 44 169
Miestnosť
224 SB

Oddelenie grantov a rozvoja

Mgr. Ľudovít Máčaj

Právnická fakulta UK, Oddelenie grantov a rozvoja
odborný administratívny zamestnanec kult
Telefón
02/592 44 471
Publikačná činnosť

Soňa Trebatická

Právnická fakulta UK, Oddelenie grantov a rozvoja
odborný administratívny zamestnanec kult
Telefón
02/592 44 471
Miestnosť
310bSB

Mgr. Stanislav Mihálik

Právnická fakulta UK, Oddelenie grantov a rozvoja
odborný administratívny zamestnanec
Telefón
02/592 44 471
Miestnosť
310B SB

Oddelenie informačných technológii a vzťahov s verejnosťou

Mgr. Ladislav Kovár

Právnická fakulta UK, Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou
webmaster, IT technik
Telefón
02/592 44 539
Miestnosť
507 NB
Publikačná činnosť

Mgr. Michal Lenhart

Právnická fakulta UK, Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou
vedúci oddelenia, technický správca IIKS, fakultný správca AIS2
Telefón
02/592 44 468
0901 920 379
VoIP
11468
Miestnosť
520 NB
Poznámka
Počas dovolenky zastupuje Mgr. Ladislav Kovár (507NB).


Požiadavky na fakultného správcu AIS2 iba mailom na adresu ais2flaw.uniba.sk z univerzitnej mailovej adresy alebo osobne po telefonickom dohovore.
Publikačná činnosť

Ekonomické oddelenie

Ing. Ľudmila Bubniaková

Právnická fakulta UK, Referát ekonomiky práce
odborný administratívny zamestnanec, i. 
Telefón
02/592 44 272
Miestnosť
SB 312

Anna Dudová

Právnická fakulta UK, Podateľňa fakulty
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/592 44 454
Miestnosť
107aSB

Deana Fischlová

Právnická fakulta UK, Referát správy majetku a MTZ
referent hospodárskej správy
Telefón
02/592 44 666
Miestnosť
107aSB

Beáta Hoffmannová

Právnická fakulta UK, Referát všeobecnej učtárne
Telefón
02/592 44 485
Miestnosť
311SB

Blanka Mlečenkovová

Právnická fakulta UK, Referát všeobecnej učtárne
účtovník všeobecný
Telefón
02/592 44 117
Miestnosť
311 SB

Alena Nemcová

Právnická fakulta UK, Referát správy majetku a MTZ
referent hospodárskej správy
Telefón
02/592 44 390
Miestnosť
314 SB

Ing. Zuzana Skalníková

Právnická fakulta UK, Referát plánu a rozpočtu
referent účtovníctva, financovania, rozp
Telefón
02/592 44 136

Jarmila Walterová

Právnická fakulta UK, Referát mzdovej učtárne
účtovník mzdový
Telefón
02/592 44 484
Miestnosť
SB 312