Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dekanát

Sekretariát dekana a tajomníka fakulty

Bc. Anna Frlavsová

Sekretariát dekana a tajomníka fakulty
odborný sekretár, sekretárka, i. n.
+421 2 9012 9103
+421 2 9012 9104
321 SB
+421 2 9012 9631

Referát personálnej práce

JUDr. Peter Pilarčík

Referát personálnej práce, vnútornej kontroly a stažností
referent personálneho útvaru, i. n.
+421 2 9012 9671

Študijné oddelenie

Mgr. Helga Kovačičová

Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9012 9500
212A SB

Ester Bagiová

Študijné oddelenie
študijná referentka
+421 2 9012 9311
212A SB
1. Mgr. denná forma, 1. Mgr. externá forma
Piatok - 11:30 - 13:30
Pondelok - 08:00 - 11:30
Utorok - 12:30 - 15:30
Streda - 08:30 - 11:30

Mgr. Dominika Boháčová

Študijné oddelenie
študijná referentka
+421 2 9012 2029
211 SB
2 Mgr. denná forma, 2 Mgr. externá forma
Piatok - 11:30 - 13:30
Pondelok - 08:00 - 11:30
Utorok - 12:30 - 15:30
Streda - 08:00 - 11:30

Bc. Simona Dudová

Študijné oddelenie
študijná referentka
+421 2 9012 2101
212A SB
1 Bc. denná forma; 3 Bc. externá forma
Piatok - 11:30 - 13:30
Pondelok - 08:00 - 11:30
Utorok - 12:30 - 15:30
Streda - 08:00 - 11:30

Miroslava Lepešová

Študijné oddelenie
študijná referentka
+421 2 9012 9199
211 SB
2.Bc denná forma, 3.Mgr externá forma
Piatok - 11:30 - 13:30
Pondelok - 08:00 - 11:30
Utorok - 12:30 - 15:30
Streda - 08:00 - 11:30

Katarína Prieložná

Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9012 2114
213 SB

Oddelenie vedy a doktorandského štúdia

RNDr. Daniela Brillová PhD.

Odd. vedy a doktorandského štúdia
odborný administratívny zamestnanec, i. 
+421 2 9012 9418
319 SB

JUDr. Ing. Eva Jonatová

Odd. vedy a doktorandského štúdia
odborný administratívny zamestnanec, i. 
+421 2 9012 9132
319 SB

Ing. Renáta Karpátiová

Odd. vedy a doktorandského štúdia
odborný administratívny zamestnanec, i. 
+421 2 9012 9419
319 SB

Oddelenie medzinárodných vzťahov a cudzojazyčného štúdia

Ing. Michaela Krescanková PhD.

Oddelenie medzinárodných vzťahov a CŠ
odborný administratívny zamestnanec kult
+421 2 9012 9143
310A SB
Štvrtok - 09:00 - 11:00
Utorok - 09:00 - 11:00

Mgr. Lea Mezeiová

Oddelenie medzinárodných vzťahov a CŠ
odborný administratívny zamestnanec kult

Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou

Ing. Magdaléna Mydliarová

Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou
odborný administratívny zamestnanec kult
+421 2 9012 9190
224A SB

Mgr. Silvia Senková

Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9012 9169
224 SB

Mgr. Michaela Kahounová

Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou
odborný sekretár, sekretárka, i. n.
+421 2 9012 9306
224 SB

Oddelenie grantov a rozvoja

Mgr. Zuzana Križanová

Oddelenie grantov a rozvoja
odborný administratívny zamestnanec kult
+421 2 9012 2028
310B SB

Mgr. Ľudovít Máčaj

Oddelenie grantov a rozvoja
odborný administratívny zamestnanec kult
02/592 44 471

Mgr. Stanislav Mihálik

Oddelenie grantov a rozvoja
odborný administratívny zamestnanec
+421 2 9012 2027
310B SB

Oddelenie informačných technológii a vzťahov s verejnosťou

Ing. Adam Labuda

Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou
technik vo výpočtovej technike, i. n.
+421 2 9012 2116
+421 2 9012 9468

Ing. Dušan Paško

Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou
technik vo výpočtovej technike, i. n.
+421 2 9012 2117
507NB

Boris Schneider

Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou
informatik
507NB

Ekonomické oddelenie

Anna Dudová

Podateľňa fakulty
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9012 9454
107a SB

Jarmila Walterová

Referát mzdovej učtárne
účtovník mzdový
+421 2 9012 9484
312 SB

Ing. Zuzana Skalníková

Referát plánu a rozpočtu
referent účtovníctva, financovania, rozp
+421 2 9012 9136

Deana Fischlová

Referát správy majetku a MTZ
referent hospodárskej správy
+421 2 9012 9666
107a SB

Alena Nemcová

Referát správy majetku a MTZ
referent hospodárskej správy
+421 2 9012 9390
314 SB

Blanka Mlečenkovová

Referát všeobecnej učtárne
účtovník všeobecný
+421 2 9012 9117
311 SB

Ing. Ľudmila Bubniaková

Referát ekonomiky práce
odborný administratívny zamestnanec, i. 
+421 2 9012 9272
312 SB