Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dekanát

Sekretariát dekana a tajomníka fakulty

Bc. Anna Frlavsová

Sekretariát dekana a tajomníka fakulty,
sekretariát dekana
+421 2 9012 9103
+421 2 9012 9104
321 SB
+421 2 9012 9631

Referát personálnej práce

JUDr. Peter Pilarčík

referent personálneho útvaru, i. n.
+421 2 9012 9671
313SB

Študijné oddelenie

Erika Pappová

Študijné oddelenie,
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9012 2101
212 A SB
I - O denní študenti

Katarína Škoríková

Študijné oddelenie,
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9012 2114
211 SB

Petra Švecová

Študijné oddelenie,
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9012 2089
211 SB
Denní študenti A-H-Ch

Oddelenie vedy a doktorandského štúdia

RNDr. Daniela Brillová, PhD.

Odd. vedy a doktorandského štúdia,
vedúca na oddelení vedy a doktorandského štúdia/Head of Department of Science and Ph.D. Study
+421 2 9012 9418
319 SB

Nikoleta Hanáková

Odd. vedy a doktorandského štúdia,
sekretárka/ secretary
+421 2 9012 9338
319 SB

Ing. Renáta Karpátiová

Odd. vedy a doktorandského štúdia,
referent na oddelení vedy a doktorandského štúdia/clerk at Department of Science and Ph.D. Study
+421 2 9012 9419
319 SB

Oddelenie medzinárodných vzťahov a cudzojazyčného štúdia

Ing. Michaela Krescanková, PhD.

Oddelenie medzinárodných vzťahov a CŠ,
odborný administratívny zamestnanec/specialised administrative clerk
+421 2 9012 9143
310A SB
Utorok09:00 – 11:00
Štvrtok09:00 – 11:00

Oddelenie spolupráce a ďalšieho vzdelávania

Ing. Magdaléna Mydliarová

Oddelenie spolupráce a ďalšieho vzdelávania,
referent v administratíve
+421 2 9012 9190
224A SB

Oddelenie grantov

Mgr. Katarína Pavlovičová

Oddelenie grantov,
odborný administratívny zamestnanec kult
+421 2 9012 2025
310SB

Ing. Ingrid Slezáková

Oddelenie grantov,
odborný administratívny zamestnanec kult
+421 2 9012 2043

Oddelenie informačných technológii a vzťahov s verejnosťou

Ester Bagiová

Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou,
odborný administratívny zamestnanec kult
+421 2 9012 9311
507 NB

Ing. Adam Labuda

Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou,
Vedúci oddelenia
+421 2 9012 9468
520NB

Ing. Matúš Muránsky

Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou,
technik vo výpočtovej technike, i. n.
+421 2 9012 2040
520NB

Ing. Dušan Paško

Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou,
technik vo výpočtovej technike, i. n.
+421 2 9012 2117
+421 2 9012 2127
507NB

Ekonomické oddelenie

Anna Dudová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie, Podateľňa fakulty
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9012 9454
107a SB

Deana Fischlová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie, Referát správy majetku a MTZ
referent hospodárskej správy
+421 2 9012 9666
107a SB

Blanka Mlečenkovová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie, Referát všeobecnej učtárne
účtovník všeobecný
+421 2 9012 9117
311 SB

Lenka Mlečenkovová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie, Referát všeobecnej učtárne
Zamestnanec
526NB

Soňa Nagyová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie, Referát plánu a rozpočtu
referent účtovníctva, financovania, rozp
+421 2 9012 9136
311

Alena Nemcová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie, Referát správy majetku a MTZ
referent hospodárskej správy
+421 2 9012 9390
314 SB

Ing. Albert Priehoda, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie
vedúci ekonomického oddelenia
+421 2 9012 2092
409SB

Ing. Andrea Strašiftáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie, Referát ekonomiky práce
odborný administratívny zamestnanec, i. 
+421 2 9012 2017

Jarmila Walterová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie, Referát mzdovej učtárne
účtovník mzdový
+421 2 9012 9484
312 SB