Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dekanát

Sekretariát dekana a tajomníka fakulty

Bc. Anna Frlavsová

Sekretariát dekana a tajomníka fakulty,
sekretariát dekana
+421 2 9012 9104
321 SB
+421 2 9012 9631

Oddelenie personálnej práce, vnútornej kontroly a sťažností

JUDr. Peter Pilarčík

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Referát personálnej práce, vnútornej kontroly a stažností
referent personálneho útvaru
+421 2 9012 9671
313SB

Študijné oddelenie

Žaneta Boríková

Študijné oddelenie,
študijný referent
+421 2 9012 2007

Erika Pappová

Študijné oddelenie,
študijný referent
+421 2 9012 2101
212 A SB
I - O denní študenti

Petra Švecová

Študijné oddelenie,
študijný referent
+421 2 9012 2089
211 SB
Denní študenti A-H-Ch

Oddelenie vedy a doktorandského štúdia

RNDr. Daniela Brillová, PhD.

Odd. vedy a doktorandského štúdia,
vedúca na oddelení vedy a doktorandského štúdia/Head of Department of Science and Ph.D. Study
+421 2 9012 9418
319 SB

Nikoleta Hanáková

Odd. vedy a doktorandského štúdia,
sekretárka/ secretary
+421 2 9012 9338
319 SB

Ing. Renáta Karpátiová

Odd. vedy a doktorandského štúdia,
referent na oddelení vedy a doktorandského štúdia/clerk at Department of Science and Ph.D. Study
+421 2 9012 9419
319 SB

Oddelenie medzinárodných vzťahov a cudzojazyčného štúdia

Ing. Michaela Krescanková, PhD.

Oddelenie medzinárodných vzťahov a CŠ,
odborný administratívny zamestnanec/specialised administrative clerk
+421 2 9012 9143
310A SB
Úradné hodiny: Pondelok - Štvrtok: 09:00 - 11:30 ; 13:00 - 14:00 Piatok: 9:00 - 11:00

Oddelenie spolupráce a ďalšieho vzdelávania

Mgr. Katarína Hörmannová

Oddelenie spolupráce a ďalšieho vzdelávania,
odborný administratívny zamestnanec
+421 2 9012 2114
224 SB

Mgr. Ingrid Kmetzová

Oddelenie spolupráce a ďalšieho vzdelávania,
odborný administratívny asistent
+421 2 9012 2036
224 SB

Oddelenie grantov

Ing. Mario Schrenkel

Oddelenie grantov,
Odborný administratívný zamestnanec
+421 2 9012 2093
310B SB

Ing. Mgr. Ingrid Slezáková, MHA MPH.

Oddelenie grantov,
Odborný administratívny zamestnanec
+421 2 9012 2043
310B SB

Oddelenie rozvoja a zabezpečovania kvality

Mgr. Olexij Mychajlovyč Meteňkanyč, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre ped. činnosť, Odd. rozvoja a zabezpečovania kvality
odborný administratívny zamestnanec 

JUDr. Stanislav Mihálik, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre ped. činnosť, Odd. rozvoja a zabezpečovania kvality
odborný administratívny zamestnanec 
[1]

Oddelenie informačných technológii a vzťahov s verejnosťou

Ester Bagiová

Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou,
odborný administratívny zamestnanec kult
+421 2 9012 2107
507 NB

Ing. Adam Labuda

Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou,
Vedúci oddelenia
+421 2 9012 9468
520NB

Ing. Matúš Muránsky

Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou,
technik vo výpočtovej technike
+421 2 9012 2040
520NB

Ing. Dušan Paško

Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou,
technik vo výpočtovej technike
+421 2 9012 2117
+421 2 9012 2127
507NB

Ekonomické oddelenie

Anna Dudová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie, Podateľňa fakulty
pracovník podateľne
+421 2 9012 9454
107a SB

Deana Fischlová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie, Referát správy majetku a MTZ
referent hospodárskej správy
+421 2 9012 9666
107a SB

Blanka Mlečenkovová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie, Referát všeobecnej učtárne
účtovník všeobecný
+421 2 9012 9117
311 SB

Lenka Mlečenkovová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie, Referát všeobecnej učtárne
Nové plánované miesto
526NB

Soňa Nagyová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie, Referát plánu a rozpočtu
referent plánu a rozpočtu
+421 2 9012 9136
311

Alena Nemcová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie, Referát správy majetku a MTZ
referent MTZ
+421 2 9012 9390
314 SB

Ing. Andrea Strašiftáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie, Referát ekonomiky práce
referent ekonomiky práce
+421 2 9012 2017

Jarmila Walterová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie, Referát mzdovej učtárne
účtovník mzdový
+421 2 9012 9484
312 SB