Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dekanát

Sekretariát dekana a tajomníka fakulty

Bc. Anna Frlavsová

Sekretariát dekana a tajomníka fakulty,
sekretariát dekana
+421 2 9012 9103
+421 2 9012 9104
321 SB
+421 2 9012 9631

Referát personálnej práce

JUDr. Peter Pilarčík

referent personálneho útvaru, i. n.
+421 2 9012 9671
313SB

Študijné oddelenie

Mgr. Helga Kovačičová

Študijné oddelenie,
vedúca študijného oddelenia
+421 2 9012 1150
+421 2 9012 9500
212 SB

Erika Pappová

Študijné oddelenie,
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9012 2101
212 A SB, prosím kontaktovať mailom
CH - O denní študenti

Katarína Škoríková

Študijné oddelenie,
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9012 2114
211 SB

Oddelenie vedy a doktorandského štúdia

RNDr. Daniela Brillová, PhD.

Odd. vedy a doktorandského štúdia,
vedúca na oddelení vedy a doktorandského štúdia/Head of Department of Science and Ph.D. Study
+421 2 9012 9418
319 SB

Nikoleta Hanáková

Odd. vedy a doktorandského štúdia,
sekretárka/ secretary
+421 2 9012 9338
306A SB
Pondelok07:30 – 16:00
Utorok07:30 – 16:00
Streda07:30 – 15:30
Štvrtok07:30 – 16:00
Piatok07:30 – 14:00

Ing. Renáta Karpátiová

Odd. vedy a doktorandského štúdia,
referent na oddelení vedy a doktorandského štúdia/clerk at Department of Science and Ph.D. Study
+421 2 9012 9419
319 SB

Oddelenie medzinárodných vzťahov a cudzojazyčného štúdia

Ing. Michaela Krescanková, PhD.

Oddelenie medzinárodných vzťahov a CŠ,
odborný administratívny zamestnanec/specialised administrative clerk
+421 2 9012 9143
310A SB
Utorok09:00 – 11:00
Štvrtok09:00 – 11:00

Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou

Ing. Magdaléna Mydliarová

Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou,
vedúca oddelenia - OĎV a RK / Head of Department
+421 2 9012 9190
224A SB

Mgr. Silvia Senková

Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou,
Referent v administratíve/administrative clerk
+421 2 9012 9169
224 SB

Mgr. Michaela Durec Kahounová

Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou,
referent v administratíve / administrative clerk
+421 2 9012 9306
224 SB

Oddelenie grantov a rozvoja

JUDr. PhDr. Marek Hajduk, PhD., MBA

Oddelenie grantov a rozvoja,
odborný administratívny zamestnanec kult
+421 2 9012 2033
310SB

Mgr. Katarína Pavlovičová

Oddelenie grantov a rozvoja,
odborný administratívny zamestnanec kult
+421 2 9012 2025
310SB

Oddelenie informačných technológii a vzťahov s verejnosťou

Ester Bagiová

Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou,
odborný administratívny zamestnanec kult
+421 2 9012 9311
507 NB

Ing. Adam Labuda

Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou,
Vedúci oddelenia
+421 2 9012 9468
520NB

Ing. Matúš Muránsky

Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou,
technik vo výpočtovej technike, i. n.
+421 2 9012 2040
520NB

Ing. Dušan Paško

Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou,
technik vo výpočtovej technike, i. n.
+421 2 9012 2117
+421 2 9012 2127
507NB

Ekonomické oddelenie

Anna Dudová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie, Podateľňa fakulty
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9012 9454
107a SB

Deana Fischlová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie, Referát správy majetku a MTZ
referent hospodárskej správy
+421 2 9012 9666
107a SB

Blanka Mlečenkovová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie, Referát všeobecnej učtárne
účtovník všeobecný
+421 2 9012 9117
311 SB

Soňa Nagyová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie, Referát plánu a rozpočtu
referent účtovníctva, financovania, rozp
+421 2 9012 9136
311

Alena Nemcová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie, Referát správy majetku a MTZ
referent hospodárskej správy
+421 2 9012 9390
314 SB

Martina Víghová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie, Referát ekonomiky práce
odborný administratívny zamestnanec, i. 
+421 2 9012 2017
312 SB

Jarmila Walterová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie, Referát mzdovej učtárne
účtovník mzdový
+421 2 9012 9484
312 SB