Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Právna klinika pre komunity

PRIHLASOVANIE NA ZIMNÝ SEMESTER 2023/2024

V prípade záujmu o predmet Právna klinika pre komunity je potrebné zaslať motivačný list v rozsahu 300 až 400 slov, v ktorom opíšete prečo máte záujem o zápis danej kliniky, komu a prečo by ste si chceli prednášať odborné právne témy a takisto napíšte, aké témy prezentácii by ste mli záujem komunitám prezentovať.

Ak máte skúsenosti s odborným prednášaním, rôznym druhom prednesu pred publikom, alebo prácou s deťmi/ľuďmi, kľudne túto informáciu spomeňte v rámci listu. Takisto popíšte, ktorá/ktoré právne oblasti Vás zatiaľ počas Vášho štúdia oslovili a prečo máte záujem o zápis tejto kliniky.

PRIHLASOVANIE na predmet Právna klinika pre komunity:

Životopis a motivačný list posielajte do 20. augusta 2023 na mail:

sara.kissova@uniba.sk

s informáciou o ktorý semester máte záujem, resp., že máte záujem sa zúčastniť predmetu oba semestre.

O PREDMETE

V roku 2012 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave nadviazala na tradíciu klinických foriem vzdelávania na svojej akademickej pôde a zaradila do portfólia svojich vyučovacích predmetov aj predmet „Právna klinika pre komunity.“

Táto klinika je známa aj pod zahraničným pomenovaním „StreetLaw“. Podstatou predmetu je doslova dostať právo do ulíc. Základnou premisou tejto kliniky je nízka úroveň právneho povedomia v spoločnosti. Cieľom kliniky je teda prácou v „teréne“ zvyšovať právne povedomie bežných ľudí, pričom sa zo systematického hľadiska zameriavame na rôzne komunity.