Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Archív oznamov o habilitačných a inauguračných prednáškach

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Matúša Nemca, PhD.12. 03. 2019

Šafárikovo nám. č. 6, v AMFITEÁTRI (stará budova, 2. poschodie)

Habilitačná prednáška JUDr. Radovana Blažeka, PhD.14. 12. 2018

dňa 16. januára 2019 (streda) o 15.00 hod., v IURIDICU (m. č. 324, stará budova)

Habilitačná prednáška JUDr. Mateja Horvata, PhD.26. 11. 2018

dňa 09. januára 2019 (streda) o 13.00 hod. v IURIDICU

Inauguračná prednáška doc. JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana,...26. 11. 2018

dňa 24. januára 2019 (štvrtok) o 14.00 hod v Amfiteátri

Habilitačná prednáška JUDr. Ing. Ondreja Blaža. PhD.25. 10. 2018

dňa 16. novembra 2018 (piatok) o 13.00 hod. v Iuridicu (m. č. 324, stará budova)

Habilitačná prednáška JUDr. Petra Lysinu, PhD.25. 10. 2018

dňa 16. novembra 2018 (piatok) o 10.00 hod. v Iuridicu (m. č. 324 stará budova)

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Margity Prokeinovej, PhD.06. 09. 2018

dňa 4. októbra 2018 (štvrtok) o 12.00 hod. v Amfiteátri

Habilitačná prednáška JUDr. Mgr. Michala Jesenku, PhD.06. 09. 2018

dňa 11. októbra 2018 (štvrtok) o 11.00 hod. v IURIDICU

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Ladislava Orosza, CSc.05. 06. 2018

dňa 26. júna 2018 (utorok) o 14.00 hod. v Amfiteátri

Habilitačná prednáška JUDr. Ing. Mateja Kačaljaka, PhD.07. 03. 2018

dňa 5. apríla 2018 (štvrtok) o 13.00 hod., v IURIDICU