Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Archív oznamov o habilitačných a inauguračných prednáškach

Habilitačná prednáška JUDr. Ing. Ondreja Blaža. PhD.25. 10. 2018

dňa 16. novembra 2018 (piatok) o 13.00 hod. v Iuridicu (m. č. 324, stará budova)

Habilitačná prednáška JUDr. Petra Lysinu, PhD.25. 10. 2018

dňa 16. novembra 2018 (piatok) o 10.00 hod. v Iuridicu (m. č. 324 stará budova)

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Margity Prokeinovej, PhD.06. 09. 2018

dňa 4. októbra 2018 (štvrtok) o 12.00 hod. v Amfiteátri

Habilitačná prednáška JUDr. Mgr. Michala Jesenku, PhD.06. 09. 2018

dňa 11. októbra 2018 (štvrtok) o 11.00 hod. v IURIDICU

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Ladislava Orosza, CSc.05. 06. 2018

dňa 26. júna 2018 (utorok) o 14.00 hod. v Amfiteátri

Habilitačná prednáška JUDr. Ing. Mateja Kačaljaka, PhD.07. 03. 2018

dňa 5. apríla 2018 (štvrtok) o 13.00 hod., v IURIDICU

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD.21. 12. 2017

dňa 25. januára 2018 (štvrtok) o 10.00 hod. v Amfiteátri

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Tomáša Strémyho, PhD.15. 12. 2017

dňa 25. januára 2018 (štvrtok) o 13.00 hod. v Amfiteátri

Habilitačná prednáška JUDr. Mariána Gibu, PhD.15. 12. 2017

dňa 19. januára 2018 (piatok) o 11.00 hod. v IURIDICU

Habilitačná prednáška JUDr. PhDr. Róberta Jágera, PhD.24. 11. 2017

dňa 13. decembra 2017 (streda) o 14.00 hod. v IURIDICU