Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Archív oznamov o habilitačných a inauguračných prednáškach

Habilitačná prednáška JUDr. Petra Molitorisa, PhD.11. 09. 2017

dňa 12. októbra 2017 (štvrtok) o 11.00 hod. v IURIDICU

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Márie Srebalovej, PhD.05. 09. 2017

dňa 21. septembra 2017 (štvrtok) o 11.00 hod. v Amfiteátri

Habilitačná prednáška JUDr. Ivany Šoškovej, PhD.28. 04. 2017

dňa 18. mája 2017 (štvrtok) o 11.00 hod. v IURIDICU

Habilitačná prednáška JUDr. Jána Puchovského, PhD.28. 04. 2017

dňa 25. mája 2017 (štvrtok) o 11.00 hod. v IURIDICU

Inauguračná prednáška doc. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriša,...08. 03. 2017

Dňa 23. marca 2017 (štvrtok) o 12.00 hod. v Amfiteátri

Habilitačná prednáška JUDr. Alexandry Kotrecovej, PhD.,...01. 03. 2017

dňa 20. marca 2017 (pondelok) o 11.00 hod. v IURIDICU

Habilitačná prednáška JUDr. Romany Smyčkovej, PhD.,01. 03. 2017

dňa 20. marca 2017 (pondelok) o 14.00 hod. v IURIDICU

Habilitačná prednáška JUDr. Mgr. Martina Turčana, PhD., 14. 02. 2017

dňa 10. marca 2017 (piatok) o 11.00 hod. v IURIDICU

Habilitačná prednáška JUDr. Radomíra Jakaba, PhD.06. 10. 2016

dňa 25. októbra 2016 (utorok) o 10.00 hod. v IURIDICU

Habilitačná prednáška JUDr. Jozefa Tekeliho, PhD.06. 10. 2016

dňa 25. októbra 2016 (utorok) o 13.00 hod. v IURIDICU