Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Archív oznamov o habilitačných a inauguračných prednáškach

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD.24. 10. 2017

dňa 16. novembra 2017 (štvrtok) o 11.00 hod. v Amfiteátri

Habilitačná prednáška JUDr. Mareka Kordíka, PhD., LL.M.23. 10. 2017

dňa 15. novembra 2017 (streda) o 15.00 hod. v IURIDICU

Habilitačná prednáška JUDr. Rudolfa Kasinca, PhD.20. 10. 2017

dňa 9. novembra 2017 (štvrtok) o 13.00 hod. v IURIDICU

Habilitačná prednáška Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka,...20. 10. 2017

dňa 10. novembra 2017 (piatok) o 13.00 hod. v IURIDICU

Habilitačná prednáška JUDr. Marianny Novotnej, PhD.03. 10. 2017

dňa 7. novembra 2017 (utorok) o 13.00 hod. v IURIDICU

Habilitačná prednáška JUDr. Tibora Semana, PhD.11. 09. 2017

dňa 12. októbra 2017 (štvrtok) o 14.00 hod. v IURIDICU

Habilitačná prednáška JUDr. Petra Molitorisa, PhD.11. 09. 2017

dňa 12. októbra 2017 (štvrtok) o 11.00 hod. v IURIDICU

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Márie Srebalovej, PhD.05. 09. 2017

dňa 21. septembra 2017 (štvrtok) o 11.00 hod. v Amfiteátri

Habilitačná prednáška JUDr. Ivany Šoškovej, PhD.28. 04. 2017

dňa 18. mája 2017 (štvrtok) o 11.00 hod. v IURIDICU

Habilitačná prednáška JUDr. Jána Puchovského, PhD.28. 04. 2017

dňa 25. mája 2017 (štvrtok) o 11.00 hod. v IURIDICU