Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zborníky

Míľníky práva v stredoeurópskom priestore 2018

Zborník z jednotlivých sekcií

Sekcia právnych dejín, Sekcia rímskeho a kánonického práva a Sekcia teórie práva (Mýty o práve, mýty v práve) vydáva separátny zborník.

Tento zborník bude zverejnený v najbližšej dobe.

 

 

Míľníky práva v stredoeurópskom priestore 2017

Zborník z jednotlivých sekcií

 

 

Míľníky práva v stredoeurópskom priestore 2016

Zborník z jednotlivých sekcií

 

 

Míľníky práva v stredoeurópskom priestore 2015

Zborník z jednotlivých sekcií

 

 

Míľníky práva v stredoeurópskom priestore 2014

Zborník z jednotlivých sekcií

 

 

Míľníky práva v stredoeurópskom priestore 2013

Zborník z jednotlivých sekcií

časť 1.

časť 2.

Míľníky práva v stredoeurópskom priestore 2012

Zborník z jednotlivých sekcií

časť 1. 

časť 2.

Míľníky práva v stredoeurópskom priestore 2011

Zborník z jednotlivých sekcií