Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Ľudské práva, demokracia a právny štát v Európe: hrozby a...22. 05. 2023

Dňa 30. mája 2023 od 10.00 hod. v Iuridicu (stará budova)

MÍĽNIKY PRÁVA V STREDOEURÓPSKOM PRIESTORE 202319. 05. 2023

Najväčšia slovenská právnická konferencia mladých vedeckých pracovníkov na pôde Právnickej fakulty UK v Bratislave.

MÍĽNIKY PRÁVA V STREDOEURÓPSKOM PRIESTORE 202319. 05. 2023

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave zorganizovala 17. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov...

Vyhlásenie volieb do Akademického senátu17. 05. 2023

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnicka fakulta

Arbitrážna konferencia „ICC Arbitration Uncovered: Key...16. 05. 2023

Dňa 8. júna 2023 od 13:00 hod. sa v Amfiteátri Právnickej fakulty UK

Stanovisko Právnickej fakulty UK v Bratislave 12. 05. 2023

Stanovisko Právnickej fakulty UK v Bratislave zaslané Ústavnému súdu SR ku konaniu o súlade ustanovení § 363 až § 367 Trestného poriadku s Ústavou SR.

ŠTUDENTSKÍ SENÁTORI PRE ŠTUDENTOV05. 05. 2023

Študentský senátor Adam Homoľa v spolupráci s vedením fakulty zorganizoval pre našich študentov 2. ročníka magisterského stupňa exkurziu na Najvyššom súde...

Máme pre teba špeciálnu výzvu!02. 05. 2023

Zapojenie študentov do konaní pred Súdnym dvorom EÚ pri digitálnych reguláciách.

Anketové hodnotenie pedagógov 01. 05. 2023

Anketové hodnotenie prebieha od 1.5.2023 - 30.6.2023

Právnici na najväčšom cvičení kybernetickej obrany 22. 04. 2023

Aktívna účasť zástupcov Právnickej fakulty UK na na najväčšom cvičení kybernetickej obrany Locked Shields, ktoré prebiehalo v dňoch 18. - 21. apríla 2023.