Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Webinár k právnemu systému ASPI 17. 03. 2023

Dňa 28.3.2023 od 10:45 do 11:25, MS TEAMS

Právna analýza zameraná na kompetencie dočasne poverenej...16. 03. 2023

Ku dňu 27. februára 2023 Právnická fakulta vypracovala analýzu zameranú na kompetencie dočasne poverenej vlády. Poskytujeme vám ju v celom znení.

AMBASSADOR FORUM15. 03. 2023

Diplomatická akadémia Karola Rybárika Vás pozýva na prednášku bývalého ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky, pána Jána Kubiša, ktorý nám v rámci...

OBNOVENÝ INŠTITÚT ŠTUDENTSKÝCH POMOCNÝCH VEDECKÝCH SÍL NA...14. 03. 2023

V pondelok 13. marca 2023 dekan fakulty pán docent Burda odovzdal siedmim študentom fakulty dekréty, ktorými ich vymenoval za študentské pomocné vedecké...

NOVÉ PRÍSTUPY K REGULÁCII DIGITÁLNEHO OBSAHU 13. 03. 2023

Prednášku zabezpečil JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD., bývalý riaditeľ Rady pre mediálne služby a odborník na témy digitálnej regulácie.

ŠACHOVÝ TURNAJ07. 03. 2023

Slovenská advokátska komora usporiada XIV. ročník medzinárodného šachového turnaja „ADVOKÁT CHESS OPEN BRATISLAVA 2023“

Prednáška: Nové prístupy k regulácii digitálneho obsahu06. 03. 2023

Dňa 13. marca 2023 od 12:15 do 13:40 v Amfiteátri Právnickej fakulty UK

Prezentácia knihy BREXIT02. 03. 2023

História, právo, politika a poučenie pre Slovensko. Prezentácia knihy a diskusia v Infocentre UK.

Nová monografia01. 03. 2023

Doc. JUDr. Marek Domin, PhD. z katedry ústavného práva nedávno publikoval svoju najnovšiu monografiu s názvom "Žreb ako spôsob výberu politických...