Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Vyjadrenie podpory rektorke Akadémie Policajného zboru v...19. 04. 2023

Vedenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Akademický senát Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyjadruje podporu...

NIS 2, CER a DORA: Čo prináša nová regulácia pre...13. 04. 2023

Dňa 19. apríla 2023 od 10:45 hod v miestnosti 417 NB (nová budova)

Aktuálne globálne dianie a medzinárodné vzťahy04. 04. 2023

Dňa 3. apríla sme hosťovali Gautama Rana, veľvyslanca USA na Slovensku. Prednášal o aktuálnom dianí, medzinárodných vzťahoch a druhú polovicu prednášky sa...

MINI ERASMUS04. 04. 2023

Už druhýkrát sa tento akademický rok naša fakulta zapojila do programu Mini Erasmus v spolupráci s futuregenerationeurope. Študentom stredných škôl sme...

JOB FAIR 202304. 04. 2023

Podujatie JOB FAIR 2023- Law.

Súťaž pre študentov vysokých škôl04. 04. 2023

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky pri príležitosti 30. výročia Ústavného súdu Slovenskej republiky vyhlasuje súťaž na tému: „Význam a úloha...

Verejné dišputy K NÁVRHU NOVELY TRESTNÉHO ZÁKONA28. 03. 2023

Dňa 30. marca 2023 od 12:30 v Amfiteátri

Deň otvorených dverí - doktorandské štúdium24. 03. 2023

Dňa 30.03.2023 o 11:00, Knižnica PraF UK - študovňa

DEBATA: NEMLČAŤ JE ZLATO22. 03. 2023

Chceš vedieť ako funguje úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti?

Prednáška: AKTUÁLNE GLOBÁLNE DIANIE A MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY21. 03. 2023

Dňa 3. apríla 2023, 15:15, Gautam Rana, veľvyslanec USA na Slovensku