Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Vyšlo nové číslo časopisu BLR18. 01. 2023

Bratislava Law Review Vol. 6 No. 2 (2022)

COMENIUS PODCAST SILVESTROVSKÝ ŠPECIÁL31. 12. 2022

O študentských časoch, o spolužiakoch, o živote na internáte, o obľúbených a menej obľúbených predmetoch, o taktikách na učenie, o skúškovom, o spájaní štúdia...

Spoločná výzva právnických fakúlt ku smerovaniu...27. 12. 2022

Rokovanie dekanov právnických fakúlt vysokých škôl Slovenskej republiky a vedúcich katedier trestného práva týchto právnických fakúlt – spoločná výzva...

VEĽKÝ ÚSPECH FAKULTNÉHO ČASOPISU BRATISLAVA LAW REVIEW23. 12. 2022

Bratislava Law Review bol zaradený do Web of Science a databázy Scopus.

Spoločná výzva právnických fakúlt ku smerovaniu...22. 12. 2022

Rokovanie dekanov právnických fakúlt vysokých škôl Slovenskej republiky a vedúcich katedier trestného práva týchto právnických fakúlt – spoločná výzva...

Prednáška zahraničných hostí z Uzbekistanu13. 12. 2022

Dňa 15. decembra 2022 od 15:00 do 17:00 h sa uskutočnia prednášky zahraničných hostí - pedagógov z Uzbekistanu, Tashkent State University of Law

VYŠLO NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU AFI12. 12. 2022

ROČNÍK 41 ČÍSLO 2/2022

Dejiny Právnickej fakulty Univerzity Komenského22. 11. 2022

Predstavenie trojzväzkovej monografie o dejinách fakulty a vývoji právnického vzdelávania

Poďakovanie od AproMUN22 16. 11. 2022

Prišlo nám v mene organizačného tímu poďakovanie za podporu AproMUN. "Vďaka Vám sa nám podarilo usporiadať jeden z najúspešnejších ročníkov, a tento rok to...

Poďakovanie advokátskej kancelárii SOUKENÍK – ŠTRPKA 12. 11. 2022

Poďakovanie advokátskej kancelárii SOUKENÍK – ŠTRPKA za nenávratný finančný venovaný na vydanie súborného vedeckého diela: Dejiny Právnickej fakulty Univerzity...