Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

NOVÝ DIEL ComenIUS PODCAST JE ONLINE!20. 03. 2022

O prijímaní a prijatí zákona, ktorým sa umožňuje blokovať škodlivý obsah na internete, o blokovaní dezinformácií, o možných nástrahách procesu blokovania...

Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana Právnickej fakulty UK...15. 03. 2022

Návrhy kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana možno predkladať do 19. apríla 2022 do 12,00 hod. a to tajomníčke Akademického senátu Univerzity Komenského v...

NOVÝ DIEL ComenIUS PODCAST JE ONLINE!06. 03. 2022

O aktuálnej situácii na Ukrajine a o možnostiach, ktoré poskytuje medzinárodné právo, o ukrajinskej žalobe na Medzinárodný súdny dvor OSN v Haagu, o ambíciách...

Pomoc ukrajinským študentom a akademikom02. 03. 2022

Pomoc Univerzity Komenského v Bratislave a jej Právnickej fakulty ukrajinským študentom a akademikom

Stojíme za Ukrajinou24. 02. 2022

Právnická fakulta UK vyjadruje podporu našim študentom, ktorí sú z Ukrajiny.

NOVÝ DIEL ComenIUS PODCAST JE ONLINE!23. 02. 2022

O reforme súdnej mapy, o vysokoškolskej reforme a o legislatívnom procese sme diskutovali s dekanom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc....

Vyjadrenie dekana Právnickej fakulty UK 17. 02. 2022

Vyjadrenie dekana Právnickej fakulty UK Eduarda Burdu k zavádzajúcemu článku Fedora Blaščáka

Navždy nás opustil náš kolega Eduard Kukan10. 02. 2022

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás navždy opustil náš kolega Eduard Kukan, vzor pre mladších kolegov, ktorých nielen odborne viedol, smeroval, ale aj...

Vyjadrenie dekana Právnickej fakulty UK 09. 02. 2022

Vyjadrenie dekana Právnickej fakulty UK Eduarda Burdu k zavádzajúcemu článku Ivana Mikloša

Anglické študijné programy na Univerzite Komenského v...09. 02. 2022

Anglické študijné programy na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte