Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Voľby delegátov do Študentskej rady vysokých škôl 12. 09. 2018

Voľby sa uskutočnia dňa 4. októbra 2018 od 13:00 do 18:00

Doplňovacie voľby do Akademického senátu 12. 09. 2018

Voľby sa uskutočnia dňa 4. októbra 2018 od 13:00 do 18:00

Stáž pri správnom kolégiu Najvyššieho súdu SR11. 09. 2018

Prihlasovanie na stáž otvorené

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Margity Prokeinovej, PhD.06. 09. 2018

dňa 4. októbra 2018 (štvrtok) o 12.00 hod. v Amfiteátri

Prihlasovanie na predmet Právna klinika pre komunity01. 07. 2018

Právna klinika pre komunity 1 a Právna klinika pre komunity 2

Fakulta managementu UK ponúka nové výberové predmety25. 06. 2018

Základy podnikania pre nemanažérske smery Rozvoj podnikateľských zručností v interdisciplinárnych tímoch

European Business Law Summer ELSA Law School18. 06. 2018

na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v dátumoch 8. až 15. júla 2018

Zapoj sa do medzinárodného prieskumu kvality právnického...12. 06. 2018

Cieľom prieskumu je získanie relevantných údajov týkajúcich sa štúdia práva

Katalóg stáží 2018/2019!07. 06. 2018

aj v budúcom akademickom roku máte jedinečnú možnosť získať praktické skúsenosti prostredníctvom nášho stážového programu

Dekan fakulty podpísal memorandum o spolupráci s predsedom...06. 06. 2018

Dňa 4. júna 2018 bolo na Úrade vlády SR podpísané memorandum o spolupráci medzi predsedom vlády Petrom Pellegrinim a vedúcim úradu vlády Igorom...