Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Streamovanie prednášok15. 10. 2018

Občianske právo a Rímske právo

CASE STUDY z oblasti pracovného práva a GDPR12. 10. 2018

Zapojte sa do súťaže.

MOŽNOSŤ DOPÍSANIA PREDMETU PRÁVNA KLINIKA NEZISKOVÉHO...11. 10. 2018

Ponuka je pre prvých troch záujemcov.

Medzinárodná odborno-vedecká konferencia – 2. októbra 201810. 10. 2018

„Priame rokovacie konanie. Hodnota za peniaze“

Exkurzie firiem vo VP UK pre študentov UK09. 10. 2018

Ak Vás zaujíma podnikanie je to možnosť práve Vás.

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v...04. 10. 2018

Prihlášky sa podávajú do 31.10.2018

Kancelária Najvyššieho súdu SR - Súťaž o najlepšiu úvahu26. 09. 2018

Úvahu možno prihlásiť do súťaže do 15. októbra 2018

Voľby delegátov do Študentskej rady vysokých škôl 12. 09. 2018

Voľby sa uskutočnia dňa 4. októbra 2018 od 13:00 do 18:00

Doplňovacie voľby do Akademického senátu 12. 09. 2018

Voľby sa uskutočnia dňa 4. októbra 2018 od 13:00 do 18:00

Stáž pri správnom kolégiu Najvyššieho súdu SR11. 09. 2018

Prihlasovanie na stáž otvorené