Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Venujte 2% z Vašich daní z príjmov03. 04. 2022

Venujte 2% z Vašich daní z príjmov Spolku právnikov Comenius

Bezplatná právna pomoc ľuďom z Ukrajiny03. 04. 2022

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave sa rozhodla v súvislosti s aktuálnou situáciou rozšíriť činnosť predmetu Študentská právna poradňa a...

Dohoda o vzájomnej spolupráci 03. 04. 2022

Dňa 28.3.2022 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len ,,Praf UK) stretli hlavy inštitúcií, a dekan PraF UK, doc. JUDr....

Vyhlásenie volieb do Akademického senátu25. 03. 2022

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnicka fakulta

NOVÝ DIEL ComenIUS PODCAST JE ONLINE!20. 03. 2022

O prijímaní a prijatí zákona, ktorým sa umožňuje blokovať škodlivý obsah na internete, o blokovaní dezinformácií, o možných nástrahách procesu blokovania...

Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana Právnickej fakulty UK...15. 03. 2022

Návrhy kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana možno predkladať do 19. apríla 2022 do 12,00 hod. a to tajomníčke Akademického senátu Univerzity Komenského v...

NOVÝ DIEL ComenIUS PODCAST JE ONLINE!06. 03. 2022

O aktuálnej situácii na Ukrajine a o možnostiach, ktoré poskytuje medzinárodné právo, o ukrajinskej žalobe na Medzinárodný súdny dvor OSN v Haagu, o ambíciách...

Pomoc ukrajinským študentom a akademikom02. 03. 2022

Pomoc Univerzity Komenského v Bratislave a jej Právnickej fakulty ukrajinským študentom a akademikom

Stojíme za Ukrajinou24. 02. 2022

Právnická fakulta UK vyjadruje podporu našim študentom, ktorí sú z Ukrajiny.

NOVÝ DIEL ComenIUS PODCAST JE ONLINE!23. 02. 2022

O reforme súdnej mapy, o vysokoškolskej reforme a o legislatívnom procese sme diskutovali s dekanom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc....