Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

KONZULTAČNÉ HODINY


19. 09. 2022 13.12 hod.

Ústav ekonomických vied oznamuje, že konzultačné hodiny členov ústavu budú  prebiehať spôsobom a v čase po dohode s vyučujúcim. Čas konzultácie je potrebné dohodnúť si s príslušným pedagógom vopred emailom