Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

SVOČ - Študentská vedecká odborná činnosť Právnickej fakulty Univerzity Komenského


19. 09. 2022 13.08 hod.
Od: UEV

V prípade záujmu študentov o spracovanie práce do súťaže „Študentská vedecká odborná činnosť Právnickej fakulty Univerzity Komenského (ŠVOČ)" na Ústave ekonomických vied, študent si dohodne tému práce individuálne, po konzultácií s konzultantom. Konzultantmi prác SVOČ sú:

 

doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD.

Ing. Albert Priehoda, PhD.