Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Prednášky z predmetu Podniková ekonómia a účtovníctvo29. 03. 2024

Prednášky z predmetu Podniková ekonómia a účtovníctvo v rámci Akademického roku 2023/2024 môžete nájsť po prihlásení sa pod Vašim študentským kontom v Archíve...

Termíny PH - Podniková ekonómia a účtovníctvo28. 02. 2023

Denné štúdium LS AR2022/2023

Prednášky - Podniková ekonómia a účtovníctvo 19. 02. 2023

Prednášky z predmetu Podniková ekonómia a účtovníctvo nahraté v rámci LS AR 2022/2023 si študenti môžu vyhľadať v MS Stream v časti...

Priebežné hodnotenie - Základy ekonómie pre právnikov29. 10. 2022

Zimný semester AR 2022/2023 - denné štúdium

PREDNÁŠKY - Základy ekonómie pre právnikov19. 09. 2022

Prednášky z predmetu Základy ekonómie pre právnikov pre jednotlivé týždne výučby nájdete v MS Stream cez nasledovný link:  Úvod do štúdia ekonómie,...

KONZULTAČNÉ HODINY 19. 09. 2022

Ústav ekonomických vied oznamuje, že konzultačné hodiny členov ústavu budú  prebiehať spôsobom a v čase po dohode s vyučujúcim. Čas konzultácie je...

SVOČ - Študentská vedecká odborná činnosť Právnickej...19. 09. 2022

V prípade záujmu študentov o spracovanie práce do súťaže „Študentská vedecká odborná činnosť Právnickej fakulty Univerzity...