Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Usmernenie k používaniu nekomentovaných právnych predpisov...29. 11. 2018

v zimnom semestri akademického roka 2018/2019

FAKULTA MANAGEMENTU UK PONÚKA NOVÝ VÝBEROVÝ PREDMET -...03. 07. 2018

pre študentov magisterského študijného programu

FAKULTA MANAGEMENTU UK PONÚKA NOVÝ VÝBEROVÝ PREDMET -...25. 06. 2018

pre študentov bakalárskeho študijného programu