Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Organizácia výučby a skúšania v Letnom semestri AR 2020/202115. 02. 2021

Podniková ekonómia a účtovníctvo Výučba predmetu začína dňom 15.2.2020 seminármi v zmysle rozvrhu.Prednášky budú študentom k dispozícii online...

Pripojovanie študentov do jednotlivých tímov v MS Team10. 02. 2021

Najneskôr deň pred termínom konania prvej prednášky, semináru alebo konzultačného semináru dostanú študenti do mailu kód tímu v MS Teams pre seminárnu...

Konzultačné hodiny letný semester AR 2020/202102. 02. 2021

Ústav ekonomických vied oznamuje, že konzultačné hodiny členov ústavu budú v letnom semestri akademického roka 2020/2021 prebiehať prostredníctvom MS...

Spôsob realizácie skúšok v ZS AR 2020/202103. 12. 2020

Ústav ekonomických vied