Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Priebežné hodnotenie - Základy ekonómie pre právnikov30. 10. 2022

Zimný semester AR 2022/2023 - denné štúdium

Priebežné hodnotenie - Základy ekonómie pre právnikov29. 10. 2022

Zimný semester AR 2022/2023 - denné štúdium

PREDNÁŠKY - Základy ekonómie pre právnikov19. 09. 2022

Prednášky z predmetu Základy ekonómie pre právnikov pre jednotlivé týždne výučby nájdete v MS Stream cez nasledovný link:  Úvod do štúdia ekonómie,...

KONZULTAČNÉ HODINY 19. 09. 2022

Ústav ekonomických vied oznamuje, že konzultačné hodiny členov ústavu budú  prebiehať spôsobom a v čase po dohode s vyučujúcim. Čas konzultácie je...

SVOČ - Študentská vedecká odborná činnosť Právnickej...19. 09. 2022

V prípade záujmu študentov o spracovanie práce do súťaže „Študentská vedecká odborná činnosť Právnickej fakulty Univerzity...