Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Podniková ekonómia a účtovníctvo - prednášky10. 02. 2022

Prednášky z predmetu Podniková ekonómia a účtovníctvo pre jednotlivé týždne výučby nájdete v MS Teams cez nasledovný link:  1....

PRIPOJOVANIE ŠTUDENTOV DO JEDNOTLIVÝCH TÍMOV V MS TEAMS10. 02. 2022

Do jednotlivých seminárnych skupín v MS Teams, ktorých výučbu realizuje Ústav ekonomických vied, sa môžu prihlásiť študenti zapísaní do danej...

KONZULTAČNÉ HODINY 10. 02. 2022

Ústav ekonomických vied oznamuje, že konzultačné hodiny členov ústavu budú v letnom semestri akademického roka 2021/2022 prebiehať prostredníctvom MS...

SVOČ - Študentská vedecká odborná činnosť Právnickej...10. 11. 2021

V prípade záujmu študentov o spracovanie práce do súťaže „Študentská vedecká odborná činnosť Právnickej fakulty Univerzity...

Organizácia výučby a skúšania v Zimnom semestri AR 2021/202217. 09. 2021

ZÁKLADY EKONÓMIE PRE PRÁVNIKOV    ·         Výučba predmetu začína dňom 20.9.2021 seminármi...