Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Zápis známok z predmetu Podniková ekonómia26. 05. 2019

denné štúdium (Ing. Peter Leško, PhD.)

Zápis známok z predmetu Podniková ekonómia26. 05. 2019

externé štúdium

Usmernenie k používaniu nekomentovaných právnych predpisov...27. 03. 2019

v letnom semestri akademického roka 2018/2019

Ing. Peter Leško, PhD.27. 02. 2019

študenti 4. ročníka (denná forma štúdia)

FAKULTA MANAGEMENTU UK PONÚKA NOVÝ VÝBEROVÝ PREDMET -...03. 07. 2018

pre študentov magisterského študijného programu

FAKULTA MANAGEMENTU UK PONÚKA NOVÝ VÝBEROVÝ PREDMET -...25. 06. 2018

pre študentov bakalárskeho študijného programu