Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prvý ročník Letnej školy environmentálneho a klimatického práva

V DŇOCH OD 14. 09. 2023 DO 17. 09. 2023 SA USKUTOČNIL PRVÝ ROČNÍK LETNEJ ŠKOLY ENVIRONMENTÁLNEHO A KLIMATICKÉHO PRÁVA, NA KTOREJ SA ZÚČASTNILO 30 ŠTUDENTOV PRÁVNICKEJ FAKULTY, UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE.


21. 09. 2023 14.58 hod.

 

V dňoch od 14. 09. 2023 do 17. 09. 2023 sa uskutočnil prvý ročník Letnej školy environmentálneho a klimatického práva, na ktorej sa zúčastnilo 30 študentov Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave. Letná škola sa realizovala v malebnom prostredí Donovalov v penzióne Donly. Po príchode nasledovalo neformálne predstavenie organizátorov a samotných účastníkov. Následne po tomto úvode prišla prvá prednáška, ktorá bola venovaná problematike Medveďa hnedého, ktorú viedol bývali člen zásahového tímu Medveď, Michal Haring, ktorý aktuálne pracuje v správe TANAP-u. Po krátkej prestávke sa pokračovalo prednáškou o poľovníctve na Slovensku, ktorú viedol študent našej fakulty Samuel Javorský.

Nasledujúci deň začal jogou, po raňajkách sa pokračovalo v prednáškach týkajúcich sa environmentálneho práva. Prvá prednáška sa venovala úlohám a činnostiam Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktorú od prednášal generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia Ján Jenčo spoločne s riaditeľkou Inšpektorátu životného prostredia Banská Bystrica Denisou Masnou. Ďalšia prednáška bola venovaná Environmentálnej kriminalite, ktorú viedla prokurátorka okresnej prokuratúry Galanta Denisa Hamranová, ktorá študentom priblížila environmentálne trestné činy z pohľadu prokuratúry. Pokračovali sme prednáškou o najväčších environmentálnych problémov Slovenska, ktorú viedol Michal Kiča. Po obede sa pokračovalo prednáškou o šelmách a o strate biodiverzity od Jerguša Tesáka. Po nej nasledovala prednáška o Stráži prírody a jej úlohách, ktorej súčasťou aj bola náučná prechádzka po Národnom parku Nízke Tatry, pod vedením strážcov prírody pánov Branislava Píšiho a Dana Harťanského. Deň sme ukončili večerou pri táboráku a utužovaní nových priateľstiev.

Sobota bola venovaná problematike zmeny klíme. Deň sa začal rovnako ako predošlý jogou a raňajkami. Pokračovali sme workshopom o dopadoch klímy na sídelné prostredie, ktorý realizovali páni Andrej Šteiner a Michal Schvalb z Karpatského rozvojového inštitútu. Nasledoval obed a po ňom prednáška o Slovenskom zákone o zmene klímy od pani Ivany Figuli z neziskovej organizácie Via Iuris. Následne Martin Abel z Klimatickej žaloby predstavil a priblížil študentom prípad českej klimatickej žaloby. Témou poslednej prednášky bola Uhlíková stopa, ktorú predstavili Dominika Čeryová a Patrícia Husárová z Asociácie agrárnych a environmentálnych právnikov. Deň sme ukončili večerou a následným spoločenským podujatím.

 Posledný deň bol venovaný zberu názorov a podnetov od účastníkov Letnej školy, ktorí mali možnosť sa vyjadriť ku všetkým aspektom Letnej školy environmentálneho a klimatického práva. 

Letná škola bola financovaná z projektu AGIT. 

Pre viac informácii:

https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/katedry/katedra-spravneho-a-environmentalneho-prava/projekty-katedry/agit-activation-of-young-generation-in-the-times-of-climate-policy-backlash-in-central-europe/

https://agitproject.info/

 

Tlačovú správu nájdete TU