Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Mgr. Jana Abraham

Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
110SB
Utorok 09:30 - 10:30
Štvrtok 09:30 - 10:30

JUDr. Jozef Andraško PhD.

Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre vzťahy s verejnosťou
dekan, prodekan fakulty

JUDr. Jozef Andraško PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2070
02/592 44 636
02/9012 2070
517 NB
Konzultácie počas skúškového obdobia je možné dohodnúť si mailom.

Ester Bagiová

Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre ped. činnosť, Študijné oddelenie
študijná referentka
+421 2 9012 9311
212A SB
2. Mgr. denná forma, 2. Mgr. externá forma
Pondelok 08:00 - 11:30
Utorok 12:30 - 15:30
Streda 08:00 - 11:30
Piatok 11:30 - 13:30

prof. Mgr. Ľubomír Batka Dr. theol.

Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
profesor
+421 2 9012 2031
0911 992 715
2031
NB 609

JUDr. Daniel Bednár PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9439
304 SB
Pondelok 09:30 - 10:40

JUDr. Andrej Beleš PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav európskeho práva
odborný asistent
+421 2 9012 9162
420 SB
Pondelok 13:00 - 14:30

doc. JUDr. Radovan Blažek PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
odborný asistent
+421 2 9012 2010
02/592 44 452
512 NB
konzultačné hodiny: utorok 14:30 - 15:15 streda 14:30 - 15:15 alebo po dohode emailom

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo PhD.

Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre ped. činnosť
prodekan fakulty

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav európskeho práva
docent
+421 2 9012 9657
Pondelok 13:45 - 15:00
PHOTO_ALT###
[1] 2 3 ... Nasledujúca Posledná