Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Mgr. Jana Abraham

Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
110SB
Pondelok 09:30 - 10:30
Štvrtok 12:15 - 13:15

JUDr. Jozef Andraško, PhD.

Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre vzťahy s verejnosťou
dekan, prodekan fakulty

JUDr. Jozef Andraško, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2070
02/592 44 636
02/9012 2070
517 NB
Konzultačné hodiny prebiehajú v TEAMS.
Streda 12:45 - 13:45

Ester Bagiová

Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre ped. činnosť, Študijné oddelenie
študijná referentka
+421 2 9012 9311
212A SB
A - G denní študenti
Pondelok 08:00 - 11:30
Utorok 12:30 - 15:30
Streda 08:00 - 11:30
Piatok 12:00 - 13:30

Mgr. Sandra Banková

Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
110 SB
Pondelok 10:50 - 11:50
Štvrtok 10:50 - 11:50

prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.

Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
profesor
+421 2 9012 2031
0911 992 715
2031
NB 609

doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
odborný asistent
+421 2 9012 2010
02/592 44 452
512 NB
konzultačné hodiny: po dohode emailom

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre ped. činnosť
dekan, prodekan fakulty

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav európskeho práva
docent
+421 2 9012 9657
419SB
https://orcid.org/0000-0001-9721-8724
Scopus ID:57202018601
Streda 13:00 - 14:30
PHOTO_ALT###
[1] 2 3 ... Nasledujúca Posledná