Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD.

Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre vzťahy s verejnosťou
dekan, prodekan fakulty

doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2070
02/592 44 636
02/9012 2070
516 NB
https://www.researchgate.net/profile/Jozef-Andrasko
Konzultačné hodiny: streda 9:15 - 10:30.
Streda09:15 – 10:30

Ester Bagiová

Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre vzťahy s verejnosťou, Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou
odborný administratívny zamestnanec kult
+421 2 9012 9311
507 NB

Mgr. Bc. Sandra Banková

Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
110 SB
Streda15:45 – 16:45

prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.

Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
profesor
+421 2 9012 2031
0911 992 715
2031
NB 609

doc. JUDr. Andrej Beleš, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav európskeho práva
docent
+421 2 9012 9162
+421 2 9012 9162
420 SB

doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
odborný asistent
+421 2 9012 2010
02/592 44 452
512 NB
konzultačné hodiny: po dohode emailom

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre ped. činnosť
dekan, prodekan fakulty

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav európskeho práva
docent
+421 2 9012 9657
419SB
https://orcid.org/0000-0001-9721-8724
Pondelok10:00 – 12:00
Rezervácia termínu konzultácie: https://outlook.office365.com/owa/calendar/Ustaveuropskehoprava1@live.uniba.sk/bookings/

Blanka Boriová

Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre vzdel. činnosť a VVČ, Akademická knižnica PraF
oddelenie knižničných služieb, knihovník, archivár, evidencia publikačnej činnosti
+421 2 9012 2035
531 NB
[1] 2 3 ... Nasledujúca Posledná