Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Mgr. Jana Abraham

Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
110SB

JUDr. Jozef Andraško PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2070
02/592 44 636
02/9012 2070
517 NB

Ester Bagiová

Právnická fakulta UK, Študijné oddelenie
študijná referentka
+421 2 9012 9311
212A SB
1. Mgr. denná forma, 1. Mgr. externá forma
Piatok - 11:30 - 13:30
Pondelok - 08:00 - 11:30
Utorok - 12:30 - 15:30
Streda - 08:30 - 11:30

prof. Mgr. Ľubomír Batka Dr. theol.

Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
docent
+421 2 9012 2031
0911 992 715
2031
ZS 2018/2019 16.30 - 18.00

JUDr. Daniel Bednár PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9439
304 SB
Utorok - 11:00 - 12:30

JUDr. Andrej Beleš PhD.

Právnická fakulta UK
Zamestnanec

JUDr. Andrej Beleš PhD.

Právnická fakulta UK
Zamestnanec

JUDr. Andrej Beleš PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav európskeho práva
odborný asistent
+421 2 9012 9162
420 SB
Pondelok - 13:00 - 14:30
[1] 2 3 ... Nasledujúca strana Posledná strana