Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD.

Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre vzťahy s verejnosťou
prodekan pre vzťahy s verejnosťou

doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2070
516 NB
https://www.researchgate.net/profile/Jozef-Andrasko
https://medium.com/@jozefandrasko
Pondelok10:00 – 11:00

Ester Bagiová

Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre vzťahy s verejnosťou, Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou
odborný administratívny zamestnanec kult
+421 2 9012 2107
507 NB

Mgr. Bc. Sandra Banková

Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
110 SB
Utorok14:00 – 15:00

prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.

Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
profesor
+421 2 9012 2031
0911 992 715
2031
NB 609
Pondelok13:00 – 14:00
Pondelok 13.00 - 14.00 alebo sú konzultačné hodiny možné po dohode emailom.

doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
docent
+421 2 9012 2010
02/592 44 452
512 NB
konzultačné hodiny: po dohode emailom

prof. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre ped. činnosť
Úsek prodekana pre ped. činnosť
[1] 2 3 ... Nasledujúca Posledná