Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Mgr. Jana Abraham

Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
110SB
Utorok 09:30 - 10:30
Štvrtok 09:30 - 10:30

JUDr. Jozef Andraško PhD.

Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre vzťahy s verejnosťou
dekan, prodekan fakulty

JUDr. Jozef Andraško PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2070
02/592 44 636
02/9012 2070
517 NB
Konzultačné hodiny: utorok 8:30 - 9:30

Ester Bagiová

Právnická fakulta UK, Študijné oddelenie
študijná referentka
+421 2 9012 9311
212A SB
1. Mgr. denná forma, 1. Mgr. externá forma
Pondelok 08:00 - 11:30
Utorok 12:30 - 15:30
Streda 08:30 - 11:30
Piatok 11:30 - 13:30

prof. Mgr. Ľubomír Batka Dr. theol.

Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
docent
+421 2 9012 2031
0911 992 715
2031
ZS 2018/2019 16.30 - 18.00

JUDr. Daniel Bednár PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9439
304 SB
Utorok 11:00 - 12:30

JUDr. Andrej Beleš PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav európskeho práva
odborný asistent
+421 2 9012 9162
420 SB
Pondelok 13:00 - 14:30

prof. JUDr. Jozef Beňa CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
profesor
+421 2 9012 2102
308 SB
konzultačné hodiny po dohode mailom
[1] 2 3 ... Nasledujúca Posledná