Zamestnanci

JUDr. Norbert Adamov, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
Doktorand (3.dOP, denný)
Telefón
02/599 44 662
Miestnosť
614 NB
Publikačná činnosť

JUDr. Jozef Andraško, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 114
Miestnosť
517 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Utorok - 13:50 - 14:50
Iný deň a čas konzultácie je možné dohodnúť cez e-mail.
Publikačná činnosť

JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M.

Právnická fakulta UK, Katedra ústavného práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 344
Miestnosť
303 SB
Poznámka
Konzultácie počas skúškového obdobia: po dohode e-mailom
Publikačná činnosť

Mgr. Katarína Bavlšíková

Právnická fakulta UK, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
Doktorand (2.dTDSP3, denný)
Telefón
02/592 44 345
Miestnosť
413SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: Pondelok 13:00-14:00

JUDr. Christian Becker

Právnická fakulta UK
Doktorand (6.dOFP/x, externý)

Mgr. Klaudia Bederková

Právnická fakulta UK, Katedra ústavného práva
Doktorand (3.dUSP, denný)
Miestnosť
303SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
štvrtok 8:00-9:30
resp. po dohode e-mailom
Publikačná činnosť

JUDr. Daniel Bednár, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 439
Miestnosť
304 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
utorok 11:00 - 12:30
Publikačná činnosť

JUDr. Andrej Beleš

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Doktorand (3.dTRP, denný)
Telefón
02/592 44 452
Miestnosť
512 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
streda 12:45 - 13:45
Publikačná činnosť

Anna Belkina

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Doktorand (1.dTRP3, denný)
Telefón
02/592 44 440
Miestnosť
508 NB

prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
profesor
Telefón
02/592 44 342
Miestnosť
308 SB
Poznámka
konzultačné hodiny po dohode mailom
Publikačná činnosť