Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Tlačové správy

===Tlačové správy===

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave...10. 09. 2022

Zahájenie osláv 100. výročia.

Právnická fakulta UK a Slovenská obchodná inšpekcia...19. 07. 2022

Dňa 8. júla 2022 sa na pôde Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len ,,SOI“) stretli hlavy inštitúcií, a to ústredný riaditeľ SOI Mgr. Marcel Suchár a dekan...

Právnická fakulta UK a Úrad na ochranu oznamovateľov...04. 07. 2022

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, (ďalej len ,,PraF UK“), doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., a predsedníčka Úradu na ochranu...

Právnická fakulta UK a Inšpektorát práce Bratislava...04. 07. 2022

Dňa 2. júna 2022 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len ,,Praf UK) stretol dekan PraF UK, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.,...

Právnická fakulta UK a Centrum pre medzinárodnoprávnu...04. 07. 2022

Dňa 14. júna 2022 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len ,,Praf UK) stretol dekan PraF UK, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.,...

Spoločné vyhlásenie - Zákonnosť a efektivita trestného...01. 07. 2022

30. júna 2022, TLAČOVÁ SPRÁVA

Inovačné centrum priemyselného vlastníctva27. 06. 2022

PraF UK, CVTI SR a ÚPV SR sa spojili na pomoc slovenským vynálezcom

Právnická fakulta UK a Rada slovenských exportérov...12. 05. 2022

Dňa 5. mája 2022 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len ,,Praf UK) stretol dekan PraF UK, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.,...

Eurokomisár Reynders na pôde Právnickej fakulty Univerzity...28. 04. 2022

Dňa 28.4.2022 sa v miestnosti Auditorium Maximum Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len Právnická fakulta“) uskutočnila diskusia s...

Členovia akademickej obce Univerzity Komenského v...26. 04. 2022

Dňa 26. apríla 2022 sa v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave konal 10. ročník súťaže Právnická firma roka 2022. Súťaž organizovalo Vydavateľstvo EPRAVO...