Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prodekanka pre majetok a investície

doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD.

e-mail: hana.kovacikovaflaw.uniba.sk 

Náplň funkcie:

  • Riadenie procesu rekonštrukcie novej budovy Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na Vajanského nábreží č. 10 v Bratislave
  • Príprava osláv 100-ročnice Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD. je absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (Mgr., JUDr.) a Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PhD., doc.). V súčasnosti zastáva pozíciu zástupcu riaditeľa Ústavu európskeho práva, kde vyučuje predmety venované európskemu právu, súťažnému právu, verejnému obstarávaniu a spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike. Uvedeným oblastiam sa venuje aj v rámci vedeckej činnosti.

Asistentka:

Mgr. Sára Kiššová