Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Z histórie katedry

HISTORIOGRAFIA RÍMSKEHO PRÁVA NA SLOVENSKU

Dejiny výučby rímskeho práva na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte boli prehľadne a dôsledne spracované v knihe: 

GREGOR, Martin. Historiografia rímskeho práva na Slovensku: Príbeh štyroch profesorov. Praha: Leges, 2021.

Vedecká monografia oboznamuje čitateľa s pútavými a častokrát i pohnutými životnými osudmi štyroch profesorov z našej katedry: Otakara Sommera, Miroslava Boháčka, Karola Rebra a Petra Blaha. Autor čerpá z dosiaľ nezverejnených archívnych prameňov, bohatého literárneho aparátu, ako aj spomienok súčasníkov.

Táto vedecká monografia však popri biografickej časti zároveň poukazuje na metodologické východiská výučby rímskeho práva a snaží sa nájsť odpoveď na to, prečo je vlastne jeho výučba dôležitá. Na tomto podklade oboznamuje čitateľa so zmenami právnického vzdelávania v 20. storočí a snaží sa o vytvorenie komplexného obrazu československej právnej vedy v 20. storočí. 

Pre bližšie informácie kliknite TU