Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Vedúci katedry

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave,
docent
+421 2 9012 9308
+421 2 9012 9308
105 SB
Pondelok12:15 – 13:15
Streda15:30 – 16:30

Profesori

prof. doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc.

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,
profesor
+421 2 9012 2014
+421 2 9012 9289
106 SB
Utorok10:30 – 12:30
Utorok10:30 – 12:30

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,
docent
+421 2 9012 9308
+421 2 9012 9308
105 SB
Pondelok12:15 – 13:15
Streda15:30 – 16:30

Docenti

Odborní asistenti

Mgr. Valéria Terézia Dančiaková, PhD.

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,
odborný asistent vysokej školy
107 SB
Utorok12:15 – 12:45
Utorok09:00 – 10:30
Konzultáciu prosím dohodnúť aj vopred mailom.

Mgr. Ján Ivančík, PhD.

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,
odborný asistent vysokej školy
105 SB
Streda10:40 – 11:40
Piatok10:40 – 11:40
+421 2 9012 9308
Konzultácie sú možné aj na MS Teams

Mgr. Jana Prnová, PhD.

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
106 SB
+421 2 9012 2001
Utorok10:45 – 11:45
Streda08:15 – 09:15
Konzultácie sú možné aj cez MS Teams

Sekretariát

Mgr. Dominika Veselá

Právnická fakulta UK, Ústav klinického právneho vzdelávania
Odborný referent / Specialised clerk
+421 2 9012 2026
+421 2 9012 9471
210 SB