Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Priebežné hodnotenie z predmetu kánonické právo

Opravný termín priebežného hodnotenia z predmetu kánonické právo bude v stredu 15. mája o 16.40 v miestnosti 6.