Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Riaditeľ ústavu:

  • prof. doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.

Zástupca riaditeľa ústavu: 

  • JUDr. ICLic. Mgr. Veronika Pétiová, PhD. et PhD. 

Kontakt:

  • tel.: +421 2 9012 9289

Ústav kánonického práva

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,

Šafárikovo námestie č. 6,

P. O. BOX 313

810 00 Bratislava

miestnosť: 105 SB.

Zamestnanci

Mons. prof. ThDr. ICLic. PaedDr. Ján Duda, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav kánonického práva
profesor vysokoškolský, univerzitný
Pondelok10:00 – 12:00

prof. doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav kánonického práva
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421290129308
105 SB
Utorok13:00 – 15:00

JUDr. Veronika Pétiová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav kánonického práva
odborný asistent vysokej školy
Streda14:30 – 16:30

ICDr. Peter Sykora, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav kánonického práva
odborný asistent vysokej školy

Sekretariát

Mgr. Dominika Veselá

Ústav klinického právneho vzdelávania,
Odborný referent / Specialised clerk
+421 2 9012 2026
+421 2 9012 9471
210 SB