Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ústav kánonického práva

Riaditeľ ústavu:

  • prof. doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.

Zástupca riaditeľa ústavu: 

  • JUDr. ICLic. Mgr. Veronika Pétiová, PhD. et PhD. 

Kontakt:

  • tel.: +421 2 9012 9289

Ústav kánonického práva

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,

Šafárikovo námestie č. 6,

P. O. BOX 313

810 00 Bratislava

miestnosť: 105 SB.