Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Prihlasovanie na predmet Právna klinika pre start-upy12. 07. 2018

Unikátny predmet „Právna klinika pre start-upy“ pokrýva rôznorodé právne a ekonomické disciplíny, vrátane obchodného práva, práva duševného vlastníctva,...

Prihlasovanie na predmet Právna klinika pre komunity01. 07. 2018

Právna klinika pre komunity 1 a Právna klinika pre komunity 2

Účasť našich študentov na ICC Moot Court Competition v...14. 06. 2018

V dňoch 26. mája až 1. júna 2018 sa tím Právnickej fakulty UK zúčastnil ústneho kola medzinárodného simulovaného súdneho sporu International Criminal...

Doplňujúce stáže - MS SR a súdy 07. 06. 2018

Vážení študenti,  prinášame Vám ďalšie dva katalógy stáží, ktoré sú pre Vás k dispozícii na budúci akademický rok.  Katalóg pre stáže na...

Katalóg stáží 2018/2019!07. 06. 2018

aj v budúcom akademickom roku máte jedinečnú možnosť získať praktické skúsenosti prostredníctvom nášho stážového programu

SIMULOVANÉ SÚDNE SPORY 04. 06. 2018

Vážení študenti,dávame Vám do pozornosti ponuku predmetov zameraných na simulované súdne konania.Simulované súdne konanie (v angličtine „Moot Court“,...

Úspechy tohtoročného Jessup tímu04. 05. 2018

V dňoch 1.-7.04. sa tím Právnickej fakulty univerzity Komenského v Bratislave zúčastnil medzinárodného kola simulovaného súdneho sporu...

Inkubátor IT práva02. 02. 2018

Chceš porozumieť právnemu rámcu internetu, komunikácie, cloud computingu, či ochrany osobných údajov? Chceš sa zorientovať v zákonoch týkajúcich sa nových...

Účasť zástupcov našej fakulty na celosvetovej medzinárodnej...09. 01. 2018

V dňoch 5. až 13. decembra 2017 sa uskutočnila medzinárodná celosvetová konferencia “Breaking Down Walls: The Transformative Power of Justice Education”.

Doplňujúce výberové konanie na členov niektorých súťažných...29. 09. 2017

Milí študenti, Ústav klinického vzdelávania vyhlasuje doplňujúce výberové konanie na členov niektorých súťažných tímov.  Ak ste aj zmeškali...

Správy od 11 do 20 z 27