Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zamestnanci

Mgr. Dominika Veselá

Ústav klinického právneho vzdelávania,
Odborný referent / Specialised clerk
+421 2 9012 2026
+421 2 9012 9471
210 SB

JUDr. Mária Havelková, PhD.

Ústav klinického právneho vzdelávania,
odborný asistent VŠ
210 SB
Utorok10:00 – 10:45
Výskum: - Právo na právnu pomoc a pro bono - Správne trestanie - Rodové štúdie - Spoločenská zodpovednosť právnickej profesie - Inovatívne právnické vzdelávanie zamerané na študentstvo Aktuálne výskumné projekty: VEGA: Právo na právnu pomoc APVV: Odolnosť voči oslabovaniu demokracie APVV: Financovanie územnej samosprávy APVV: Nová úprava správneho trestania

Mgr. Matúš Medvec, MBA

Ústav klinického právneho vzdelávania,
výskumný zamestnanec