Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kapitola 7: Ochrana súkromia a osobných údajov