Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Podmienky absolvovania predmetov30. 09. 2020

Informácie zo Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

1. konzultačné sústredenie externisti23. 09. 2020

25.9.2020 (7:45 - 13:00)

Úvod do štúdia práva a právna informatika - prednášky23. 09. 2020

Prednášky - zimný semester, akademický rok 2020/2021