Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Počítačové právo20. 05. 2019

Zápis známok a opravný termín pre denné aj externé štúdium

EŠIF II 24. 04. 2019

Prezentácie

Priebežné hodnotenia predmetov24. 04. 2019

Termíny

IT Law24. 04. 2019

Zápis známok pre denné aj externé štúdium

EŠIF II a PDV24. 04. 2019

Zápis známok pre denné aj externé štúdium

Zapoj sa do súťaže a vyhraj vecné ceny08. 10. 2018

CASE STUDY z oblasti ochrany osobných údajov podľa GDPR a pracovného práva