Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Úvod do štúdia práva a právna informatika04. 01. 2019

Zápis známok pre dennú a externú formu

Úvod do štúdia práva a právna informatika04. 01. 2019

Opravné termíny pre externú formu

Zápisy známok pre dennú a externú formu19. 12. 2018

Ochrana osobných údajov, Úvod do štúdia práva a právna informatika (vyučujúci Daňko), Informatizácia verejnej správy, Európske štrukturálne a investičné fondy

Mediálne právo19. 12. 2018

Zápis známok

Úvod do štúdia práva a právna informatika - prezentácie08. 12. 2018

Materiály pre zimný semester 2018/2019

Zapoj sa do súťaže a vyhraj vecné ceny08. 10. 2018

CASE STUDY z oblasti ochrany osobných údajov podľa GDPR a pracovného práva

Rigorózne konanie16. 04. 2018

Nový študijný predmet: Právo informačných a komunikačných technológií a právo duševného vlastníctva