Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Úvodný seminár k písaniu záverečných prác na UPITPDV24. 10. 2022

Určené pre študentov, ktorí obhajujú záverečnú prácu v akademickom roku 2022/2023.

1. konzultačné sústredenie externisti27. 09. 2022

30.9.2021 (7:45 - 13:00)

Zápis - výberové predmety 2022/202311. 07. 2022

Limity. Denní študenti.

VÝBEROVÉ KONANIE 01. 06. 2022

VÝBEROVÉ KONANIE NA PREDMET KLINIKA PRÁVA KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI