Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Writefull

Writefull

Writefull - licencovaný nástroj na korekciu odborných textov v anglickom jazyku.

Správne použitie angličtiny je – popri odbornom obsahu – základným predpokladom úspešného publikovania. Nástroje Writefull sú špeciálne navrhnuté na korektúru odborných textov v angličtine - korigujú gramatiku, použitie odbornej terminológie, interpunkciu, pravopis, slovosled a štylistiku.

Online verzie Writefull Revise a Cite sú dostupné z internetovej siete univerzity alebo cez vzdialený prístup a používajú sa na kontrolu hotového textu.

Doplnok Writefull pre desktop vyžaduje vytvorenie osobného účtu, pričom je potrebné použiť univerzitný e-mail @uniba.sk alebo @fakulta.uniba.sk a pod. Writefull for Word umožňuje kontrolu v priebehu písania textu. Používatelia majú k dispozícii návody na inštaláciu a základné používanie doplnku: Writefull štartovací balíček [2,6 MB] a Writefull for Word [2,8 MB]. Doplnok (Word, Mac) Writefull na stiahnutie.

Praktický webinár zo záznamu  + ďalšie záznamy z webinárov o používaní Writefull v slovenčine, češtine a angličtine.