Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Knižnica

OZNÁMENIE

Z dôvodu zákazu vychádzania bude knižnica až do odvolania zatvorená.  

  • termín vrátenia všetkých výpožičiek ktoré spadajú do tohto obdobia, bol presunutý do 20.4. 2021 a môže sa meniť na základe aktuálnej epidemiologickej situácie.
  • ak chcete knihy vrátiť skôr, môžete nám ich poslať doporučene poštou na adresu: 

Knižnica právnickej fakulty UK

Šafárikovo námestie 6

P.O.BOX 313

810 00 Bratislava1

Katalógy

Online katalog
Katalog publikačnej činnosti UK