Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Knižnica

OZNÁMENIE

Vzhľadom na prerušenú výučbu od 9.3. 2020 a z toho vyplývajúce obmedzenia fungovania knižníc bol termín vrátenia všetkých výpožičiek spadajúcich do tohto obdobia posunutý do 3.7. 2020. Študentom v "nekončiacich" ročníkoch na požiadanie (kniznicavili.uniba.sk) predlžujeme výpožičky do 18.9. 2020.

Knižnica z dôvodu uvoľnenia zdravotných obmedzení pred COVID-19 opäť poskytuje služby pre všetkých čitateľov (viď.tabuľka, otváracie hodiny). Počas návštevy knižnice treba naďalej dodržiavať odporúčané hygienické opatrenia.   

V prípade otázok alebo nejasností sa informujte na adrese kniznicaflaw.uniba.sk.

Katalógy

Online katalog
Katalog publikačnej činnosti UK

OTVÁRACIE HODINY V LETNOM OBDOBÍ AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020

29.06. 2020 - 03.07. 2020 
pondelok - piatok9:00 - 14:00
06.07. 2020 - 31.07. 2020           
pondelok - piatok8:30 - 12:00
03.08. 2020 - 14.08. 2020zatvorené
17.08. 2020 - 18.09. 2020
pondelok - piatok9:00 - 15:30