Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Knižnica

OZNÁMENIE

Vzhľadom na prerušenú výučbu od 9.3. 2020 a z toho vyplývajúce obmedzenia fungovania knižníc bol termín vrátenia všetkých výpožičiek spadajúcich do tohto obdobia posunutý do 3.7. 2020. Študentom v "nekončiacich" ročníkoch na požiadanie (kniznicavili.uniba.sk) predlžujeme výpožičky do 18.9. 2020.

Knižnica z dôvodu zdravotných obmedzení pred COVID-19 zostáva až do odvolania zatvorená. Predpoklad otvorenia knižnice je plánovaný na september.

Obmedzenia sa týkajú všetkých služieb okrem vrátenia kníh a preto všetci naši čitatelia, ktorí majú záujem vrátiť knihy do knižnice, môžu tak spraviť od 1.6. 2020 v čase od 9.00 - 14.00 hod.

V prípade otázok alebo nejasností sa informujte na adrese kniznicaflaw.uniba.sk.

Katalógy

Online katalog
Katalog publikačnej činnosti UK