Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Knižnica

Knižnica Právnickej Fakulty Univerzity Komenského


Dočasné uzatvorenie priestoru študovne časopisov

Vážení čitatelia,

upozorňujeme, že z prevádzkových dôvodov nie je možné využívať na štúdium priestory študovne časopisov (čitárne). 

Ďakujeme za porozumenie. 

Aktuality