Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Návrhy na zakúpenie kníh

Návhy na zakúpenie kníh

Ak nemáme vo fonde knižnice niektorú odbornú publikáciu z oblasti práva resp.súvisiacich odborov, napíšte nám:kniznicaflaw.uniba.sk

a uveďte čo najpresnejšie bibliografické údaje na požadované dielo:

autor, názov, rok, vydavateľstvo, ISBN.

Vaše návrhy môžete podať aj osobne v oddelení požičovne, budeme ich považovať za podnety na doplnenie nášho knižničného fondu.

Informáciu o zaradení publikácie do fondu knižnice vám zašleme mailom.