Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Knižničný fond

Uloženie knižničného fondu v študovni

1 FILOZOFIA
2 PSYCHOLÓGIA
3 LOGIKA
4 ETIKA
5 NÁBOŽENSTVO
6 SOCIOLÓGIA
7 POLITOLÓGIA
8 EKONÓMIA
9 DEJINY
9.1 Všeobecné dejiny
9.2 Dejiny Československa
9.3 Dejiny Slovenska
10 PRÁVNE DEJINY
11 TEÓRIA PRÁVA
12 POROVNÁVACIA PRÁVNA VEDA
13 RÍMSKE PRÁVO
14 CIRKEVNÉ PRÁVO
15 ZÁKLADNÉ PRÁVNE PREDPISY
16 ŠTÁTNE PRÁVO
17 ÚSTAVY
18 SPRÁVNE PRÁVO
19 PRÁVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
20 OBČIANSKE PRÁVO
20.1 Občianske právo - všeobecne
20.2 Občianske právo - hmotné
20.3 Vecné práva
20.4 Záväzkové právo
20.5 Právo duševného vlastníctva
20.6 Rodinné pravo
21 OBČIANSKE PRÁVO PROCESNÉ
21.1 Súdnictvo
22 OBCHODNÉ PRÁVO
23 HOSPODÁRSKE PRÁVO
24 FINANČNÉ PRÁVO
25 MEDZINÁRODNÉ  PRÁVO  SÚKROMNÉ
26 MEDZINÁRODNÉ  PRÁVO VEREJNÉ
27 EURÓPSKE PRÁVO
28 LUDSKÉ PRÁVA
29 TRESTNÉ PRÁVO
29.1 Trestné právo - všeobecne
29.2 Trestné právo hmotné
29.3 Kriminológia, kriminalistika
30 TRESTNÉ PRÁVO PROCESNÉ
31 PRACOVNÉ  PRÁVO
32 PRÁVO SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA
33 JAZYKOVEDA
33.1 Slovenčina
33.2 Čeština
33.3 Angličtina
33.4 Nemčina
33.5 Latinčina
33.6 Francúzština
33.7 Ruština
33.8 Ostatné jazyky
34 VŠEOBECNOSTI
34.1 Encyklopédie
34.2 Slovníky náučné
34.3 Osobnosti
34.4 Bibliografia
34.5 Výpočtová technika – právna informatika
34.6 Štatistika - Ročenky
34.7 Pedagogika
34.8 Kultúra
34.9 Adresáre
34.10 Zemepis
34.11 Rôzne