Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ 2022/2023

NOVÉ: NOVÝ ROČNÍK ŠVOČ VYHLÁSENÝ!

Predseda Rady ŠVOČ už aj formálne vyhlásil XV. ročník ŠVOČ na našej fakulte pre akademický rok 2023/2024.

Termín odovzdania prihlášok a termín odovzdania prác ŠVOČ je

 

15. marec 2024.

 

ŠVOČ je organizovaná pod záštitou dekana Právnickej fakulty UK.

 

---

FB stránka ŠVOČ na PraF UK: Zvedaví právnici

 

 

 

 

KONTAKT

Rada ŠVOČ, Právnická fakulta UK
Šafárikovo nám. č. 6, P.O.BOX 313
810 00 Bratislava 1

miestnosť č. 310 SB, III. poschodie SB
tel.: 02/ 9012 2028
e-mail: svoc@flaw.uniba.sk