Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zborníky

Zborník: Dynamika a stabilita v tvorbe a aplikácii rímskeho a kanonického práva.

Bratislavské právnické fórum 2018 - Dynamika a stabilita v tvorbe a aplikácii rímskeho a kanonického práva. [PDF]

Zborník: Mechanizmus uplatňovania kolektívnych nárokov v podmienkach SR.

Marek Ivančo (ed.) - Mechanizmus uplatňovania kolektívnych nárokov v podmienkach SR. [PDF]

Zborníky z konferencie „Bratislavské rozpravy o správnom práve 2018“ organizovanej Katedrou správneho a environmentálneho práva.

Zborník "Dobré všeobecne záväzné nariadenie". [PDF] 

Zborník "Právoplatnosť správnych rozhodnutí – právna istota vs. legalita". [PDF]

Zborník z konferencie „Veriteľ v centre pozornosti práva“, ktorá bola organizovaná Katedrou trestného práva, kriminológie a kriminalistiky.

Zborník „Veriteľ v centre pozornosti práva“. [PDF]

Zborník z vedeckej konferencie organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou, a Slovenskou akadémiou vied, Ekonomickým ústavom

Zborník "Digitalizácia, zmeny vonkajšieho prostredia a spoločnosť budúcnosti". [PDF]