Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Letná škola európskeho práva10. 09. 2019

V termíne 17. - 31. augusta 2019 organizovala Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Mateja Bela...

Právna klinika pre start-upy10. 09. 2019

Prihlasovanie na zimný semester spustené!

Bratislavské fórum o elektronickej identifikácii 18.10.201908. 08. 2019

Medzinárodná vedecká konferencia zameraná na problematiku elektronickej identifikácie

British Law Centre at Comenius University in Bratislava01. 08. 2019

Applications are now open

Letná škola so zameraním na Európske právo, porovnávacie...23. 07. 2019

V termíne 15. - 28. júla 2019 organizuje Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave letnú školu pre študentov zo Southwest University of Political...

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O PRAKTICKOM PRÁVNOM VZDELÁVANÍ JE...10. 07. 2019

ENCLE&IJCLE 2019, 3. - 5. júl 2019

Memorandum o vzájomnej spolupráci so Southwest University...26. 06. 2019

Právnická fakulta a Southwest University of Political Science & Law, Faculty of Administration Law, Čína podpísali dňa 27/05/2019 Memorandum o vzájomnej...

KATALÓG STÁŽÍ NA AKADEMICKÝ ROK 2019/202020. 06. 2019

Ústav klinického právneho vzdelávania aj v budúcom akademickom roku prináša študentom možnosť prihlásiť na na stáž.

Stanovisko Akademického senátu PraF UK19. 06. 2019

Stanovisko Akademického senátu PraF UK k novele zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách zo dňa 13. mája 2019