Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Vyšlo nové číslo časopisu AFI28. 07. 2023

Obsah čísla 1/2023 časopisu je dostupný tu

Študuj na Diplomatickej akadémii Karola Rybárika!20. 07. 2023

Predĺžený termín pre podávanie prihlášok do 15. septembra 2023

Bratislava Law Review17. 07. 2023

Vyšlo nové číslo časopisu BLR

Dodatočné prijímacie konanie na doktorandské študijné...11. 07. 2023

Uchádzači majú možnosť podať svoje prihlášky elektronicky od 14. júla 2023 do 14. septembra 2023.

Vzdelávanie v oblasti bezpečnosti ako priorita spolupráce...03. 07. 2023

Zhoršujúca sa bezpečnostná situácia ovplyvnená vonkajšími, ale aj vnútornými faktormi vyústila do spolupráce medzi Slovenskou informačnou službou (SIS),...

Prehĺbenie úrovne francúzskeho jazyka v spolupráci s...03. 07. 2023

Uvedomujúc si potrebu rozvoja všeobecného a odborného francúzskeho jazyka a modernizácie právnického vzdelávania na Slovensku podpísali predstavitelia...

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky otvára dvere...30. 06. 2023

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) podpísala v stredu 28. júna 2023 memorandum o vzájomnej spolupráci s Najvyšším správnym súdom...

Najvyšší správny súd SR otvára dvere našim študentom 30. 06. 2023

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave podpísala v stredu 28. júna 2023 memorandum o vzájomnej spolupráci s Najvyšším správnym súdom Slovenskej...

DEKAN SA ZÚČASTNIL ODOVZDÁVANIA CIEN ANKETY SLOVENKA ROKA26. 06. 2023

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave odovzdával dňa 23. júna 2023 ocenenie Slovenka roka 2023 v kategórii Veda a výskum.

Konferencia ŠVOČ v rámci XIV. ročníka ŠVOČ23. 06. 2023

Dňa 23. júna 2023 sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského uskutočnila Konferencia ŠVOČ v rámci XIV. ročníka ŠVOČ. Na konferencii študenti fakulty...