Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Výsledok volieb kandidáta na dekana PraF UK11. 10. 2018

Voľby sa uskutočnili dňa 10. októbra 2018 o 9:00 hod.

MOŽNOSŤ DOPÍSANIA PREDMETU PRÁVNA KLINIKA NEZISKOVÉHO...11. 10. 2018

Ponuka je pre prvých troch záujemcov.

Medzinárodná odborno-vedecká konferencia – 2. októbra 201810. 10. 2018

„Priame rokovacie konanie. Hodnota za peniaze“

Exkurzie firiem vo VP UK pre študentov UK09. 10. 2018

Ak Vás zaujíma podnikanie je to možnosť práve Vás.

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v...04. 10. 2018

Prihlášky sa podávajú do 31.10.2018

ZAŽI DEŇ V NÁRODNEJ RADE SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VYHRAJ...03. 10. 2018

Súťaž je otvorená pre 5-členné tímy zložené zo stredoškolákov v posledných troch ročníkoch a vysokoškolákov v prvom ročníku štúdia, počet účastníkov je...

Kancelária Najvyššieho súdu SR - Súťaž o najlepšiu úvahu26. 09. 2018

Úvahu možno prihlásiť do súťaže do 15. októbra 2018

Voľby delegátov do Študentskej rady vysokých škôl 12. 09. 2018

Voľby sa uskutočnia dňa 4. októbra 2018 od 13:00 do 18:00

Doplňovacie voľby do Akademického senátu 12. 09. 2018

Voľby sa uskutočnia dňa 4. októbra 2018 od 13:00 do 18:00

Stáž pri správnom kolégiu Najvyššieho súdu SR11. 09. 2018

Prihlasovanie na stáž otvorené