Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Informácia o dodatočnom prijímacom konaní na doktorandské...19. 07. 2022

Uchádzači majú možnosť podať svoje prihlášky elektronicky do 15. septembra 2022

Ponuka stáže v spolupráci s Ústavom klinického právneho...11. 07. 2022

Ústav klinického právneho vzdelávania Vám aj v nasledujúcom akademickom roku prináša možnosť prihlásiť na stáž.

Vyšlo nové číslo časopisu BLR06. 07. 2022

Vol. 6 No. 1 (2022)

Právnická fakulta UK a Úrad na ochranu oznamovateľov...04. 07. 2022

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, (ďalej len ,,PraF UK“), doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., a predsedníčka Úradu na ochranu...

Právnická fakulta UK a Inšpektorát práce Bratislava...04. 07. 2022

Dňa 2. júna 2022 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len ,,Praf UK) stretol dekan PraF UK, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.,...

Právnická fakulta UK a Centrum pre medzinárodnoprávnu...04. 07. 2022

Dňa 14. júna 2022 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len ,,Praf UK) stretol dekan PraF UK, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.,...

Spoločné vyhlásenie - Zákonnosť a efektivita trestného...01. 07. 2022

30. júna 2022, TLAČOVÁ SPRÁVA

Inovačné centrum priemyselného vlastníctva27. 06. 2022

PraF UK, CVTI SR a ÚPV SR sa spojili na pomoc slovenským vynálezcom

Bratislavské právnické fórum 202227. 06. 2022

Dňa 12. a 13. septembra 2022.

ZÁKONNOSŤ A EFEKTIVITA TRESTNÉHO KONANIA S DÔRAZOM NA...23. 06. 2022

Dňa 30. júna 2022 Odborno – vedecká rozprava a okrúhly stôl zameraná na zlepšenie dodržiavania zákonnosti v prípravnom konaní a na jeho efektívnejší priebeh.